quarta-feira, 4 de março de 2009

De verzwegen kanten en ware achtergrond van vaccinaties

Maart 2009
Door Drs. John ConsemulderVacciNazi’s:
De verzwegen kanten en ware achtergrond van vaccinaties


“Trust me, I’m a doctor!” De meeste mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in het ‘feit’ dat vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn. Niets is minder waar! (1) Zelfs huisartsen zijn vaak niet volledig op de hoogte (tenzij zij hun kinderen zelf niet laten vaccineren en persoonlijk ook tegen chemotherapie zijn?) De waarheid is soms vreemder dan fictie. Het is dan ook even slikken (beter in de vorm van de waarheid dan in de vorm van een pil) om achter de ware achtergrond van vaccinaties te komen.

Vaccinaties bevatten ‘toegevoegde stoffen’ (lees: kwik, aluminium en ander gif voor ons immuunsysteem en hersenen, een soort ‘gratis vaccinatie E-nummers’ (2)) en worden gekweekt met vreemdsoortig DNA (lees: onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, bijvoorbeeld de fijngemalen nieren van apen). (3)

De ware bio-energetische, elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons DNA en immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig DNA en gif dat in vaccinaties zit. (4) Dit is tevens de reden waarom studies van telecom bedrijven alleen ‘thermische effecten’ van straling aantonen- vergelijkbaar met de eigen ‘objectieve’ belangenverstrengeling studies van Merck -, want wat blijkt uit inmiddels duizenden studies: de niet-thermische effecten zijn kankerverwekkend en neurotoxisch! (5) Het toedienen van vaccinaties heeft ook een aantoonbaar verband met wiegendood (6) bij baby’s, en de drastische toename in ADHD, autisme en kanker en immunologische en hersenziektes! (7)

Worden natuurlijke kinderziektes vervangen door bewust verborgen sterilisatie in de vorm van Gardasil (van fabrikant Merck, Cervarix is van GlaxoSmithKline), de nieuwste poging om baarmoederhalskanker ‘tegen te gaan’? (8) Het middel (de nieuwe vorm van DES? (9)) is niet alleen schadelijk en gevaarlijk (het vaccin kan het risico op kanker juist verhogen!), het is zelfs niet effectief en onnodig. (10) Is het nu wederom de beurt aan onze kinderen om als proefkonijnen te dienen voor populatiecontrole? Zeker omdat Gardasil juist niet is getest op de leeftijdsgroep van 9 tot 15 jarigen en ook niet is getest op een termijn langer dan 5 jaar (11), terwijl juist kanker zich sluimerend kan ontwikkelen! Wat ook niet wordt vermeld is dat er ondertussen vele kinderen zijn gestorven (zeker 18 en minstens 9.000 ongevallen, en bedenk dan dat er maar zo,n 10 % van de ongevallen wordt gerapporteerd) (12) en er juist kanker gecreëerd wordt. Juist gevaccineerde personen kunnen niet-gevaccineerde personen besmetten (ook als zij zelf niet ziek zijn!). (13)

Wat weinig mensen namelijk weten, is dat er groeperingen actief bezig zijn om de gehele wereldbevolking drastisch te verminderen, groeperingen met Nazi banden. Vaccinaties is een middel wat hierbij ingezet wordt. Niet geheel vreemd, want het gas uit de gaskamers was afkomstig van I.G. Farben (partner van de-populatie activist Rockefeller). En Merck (van oudsher betrokken bij o.a. nationale veiligheid en biologische oorlogsvoering projecten, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met onvoorspelbare en mogelijk gevaarlijke eigenschappen en het uitschakelen van het immuunsysteem door “stealth” virussen en mutaties centraal staan!) is de organisatie die, rechtstreeks via Hitler’s hoofd financiële zaken en raketten productie top minister Martin Bohrman, het grootste deel van de ‘oorlogsbuit’ heeft ontvangen na WW2! Ook I.G. Farben (de producent van het gaskamer gas) ontving een aardige Nazi schat aan inkomsten. Ook is Merck in verband gebracht met het leger, de CIA en ‘national security’ projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS! (14)

Dus het ‘donkerbruine’ vermoeden bestaat dat de genocide ‘subtiel’ door loopt in onze tijd, gefinancierd door Nazi (en NASA en CIA, beiden doordrongen met en opgestart door Nazi wetenschappers die gered zijn via ‘Operation Paperclip’!) (15) geldstromen. Hitler zei zelf al dat een leugen makkelijker wordt aanvaard als hij groter is en vaker wordt herhaald. Merck drukt het mogelijk ‘biologische onvruchtbaarheidwapen’ Gardasil er werkelijk door heen met fanatieke campagnes en marketing en dat terwijl de lange termijn effecten niet bekend zijn en uitstrijkjes nog steeds nodig zijn. Sterker nog: Gardasil is niet eens getest op de carcinogene en genotoxische effecten. (16) Lees: het kan ‘mogelijk’ kankerverwekkend en giftig zijn en schade brengen aan het DNA, maar zeker is dat er niet getest is of kanker daadwerkelijk bestreden wordt!

Het genetisch gemanipuleerde Gardasil zou dus het perfecte sterilisatiemiddel kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op het verlanglijstje staan. En ons RIVM (en de WHO, UN, FDA, CIC) heeft verschillende petten op, dus verwacht geen steun van hen. (17) Het middel is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het ‘Reichs-program’! (18) En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep ( en nee, ook geen griepprik halen dus…) En ook betekent het hebben van een HPV infectie niet automatisch dat kanker zich zal gaan manifesteren, zeker niet omdat deze vaccinatie slecht een aantal van de vele mogelijke stammen aanpakt. (19) Maar ondanks ernstige bezwaren is het vaccin nu zelfs vervroegd opgenomen, en wordt meisjes bij sommige GGD’s zelf een gratis Ipod voorgehouden om toch vooral die drie vreselijke prikken te ondergaan (20) (altijd lastig die halsstarrige en wispelturige jeugd, moeilijk onder controle te brengen blijkbaar). Was het niet voldoende om de ouders emotioneel te chanteren? Nu worden onze kinderen direct aangevallen. Laten we het andersom doen: voor elk 1000e kind wat zich niet laat vaccineren, verloot ik een gratis Ipod! “Be the Ipod you want to see in the world”, zei Gandhi al geloof ik.

Het verplicht stellen van het vaccin wordt Merck’s belangrijkste winstmaker. Liever een Ipod dan gezondheid? Liever kankerverwekkende E-nummers handel dan de Eed van Hippocrates (“Gij zult geen schade berokkenen”?) te handhaven? Laat u kinderen niet vaccineren, ze ontvangen al genoeg kankerverwekkende voeding en onzichtbare straling van hun mobieltje en uw DECT-telefoon en draadloos Internet in huis, vindt u niet!? Gezondheid is uw geboorterecht, onnodig lijden komt voort uit onwetendheid, onnodig leiden komt voort uit de leugen van ‘nationale veiligheid’ en ons gebrek aan de vrijheid van een heldere keuze. ‘Spuiten en slikken’, of liefde, zelfbeschikking en het zelfhelende vermogen van het lichaam aanspreken? Ver-trouwen? De politiek was u voor en koos verslaafd voor de sluipmoordenaar die spuit heet. De keus is nu aan U…

Onlangs ware wij in de tempels van Egypte en daar ontvingen wij (voorspeld door multidimensionaal trance-medium Judith Moore nota bene) een soort ‘new gospel’ die wij spontaan doorkregen en zongen. Dit is de mijn inziens zeer toepasselijke tekst die ik nu met jullie deel (muzikale versies zijn in de maak, ook plannen met een koor en groepen kinderen in diverse talen!)…

“I Pray for The Children
I Pray for The Child
I Pray for my Inner Child
I Pray for My Child”

Toegevoegde informatie (21):

De ware rol van ons DNA is niet biochemisch, maar bio-akoestisch en elektromagnetisch en speelt een belangrijke rol in het optimaal functioneren van ons lichaam (vooral de energetische omgeving waarin DNA zich bevindt)! De ‘werkelijke werkelijkheid’ van cellulaire regulatie en communicatie binnen (en non-lokaal ook buiten!) het lichaam vindt plaats in de wereld van trilling, frequenties, biofotonen, geluid, licht en energiepatronen. Deze sturen biochemische veranderingen op een fundamenteel niveau aan, niet pillen of stoffen. Onze huidige farmaceutische (70 procent placebo) pillen industrie zou feitelijk de ‘alternatieve geneeskunde’ moeten zijn, werkelijke en ware genezing vindt namelijk plaats op het fundamentelere bio-energetische, bio-akoestische, elektragenetische en bio-elektromagnetische niveau! De wereld van geluid, licht en energie dus, de wereld van frequenties, resonanties en activaties dus…Helende informatieoverdracht hoeft niet plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ artsenbezoeker in dienst van de farmaceutische maffia, het kan gratis (net als de energie uit uw stop! -contact trouwens) , veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch! En vergeet niet, liefde overWINT alles, maar strijden voor uw recht mag en is geen overbodige luxe. Maar angst is een slechte raadgever, interpreteert u deze informatie dan ook als een omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen!


Noten:

1: Zie de boeken van Dr. Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses, AIDS & Ebola. Nature, Accident or Intentional?’, Tetahedron Publishing, 1999 en ‘Death in The Air’, Tetrahedron Publishing 2001, vooral pagina 255-299 en ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’, Tetrahedron Publishing, 2004.

Zie ook het boek van Neil Z. Miller: ‘Vaccines, Are They Really Safe & Effective?’, New Atlantean Press, 2008, vooral ook pagina 67-72 over HPV (cervical cancer, baarmoederhalskanker).

Zie ook het boek van Lynne McTaggart: ‘Wat artsen je niet vertellen, over de gevaren van moderne geneeskunde’, Lemniscaat, 2005, pagina 140-186.

Zie ook de belangrijke DVD’s van Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses and Vaccinations’, New Science Ideas, 2006 en ‘Anthrax-Smallpox vaccinations and the Mark of the Beast’, New Science Ideas , 2006.

Zie ook het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner.

Zie verder ook de artikelen ‘Vaccinaties, waan, of waarheid?’ (2006), ‘Vaccinatie…Het failliet van een mythe’ (2007) en ‘Vaccins, kwik en autisme’ (2005) en het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

En zie ook het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.

2: Corinne Gouget, Wat zit er in uw eten?, Uitgeverij Bouillion Bilthoven, 2008.

3: Zie 1 en zie het boek van David Kirby: ‘Evidence of Harm, the mercury in vaccines’, ISBN 0-9578007

4: Zie voor de ware aard en werking van ons DNA het boek ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008.

5: Zie het boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008 en het boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, deel 1, The Cross in the Circle of Light, 2008 van Karel & Caroline van Huffelen voor inzicht in het natuurlijke elektromagnetisme in het lichaam en de gevolgen van onnatuurlijk elektromagnetisme.

6: Zie het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner. En zie haar boek ‘Behavioral Problems in Children, the Vaccination Link’, ISBN 0-9578007-0-3.

7: Zie 6 en 3

8: Zie voor dit soort misdadige wanpraktijken het werk van Horowitz, die aantoont dat er machtige geheime groeperingen wereldwijd bezig zijn met het verminderen van de wereldbevolking, onder andere met hulp van sommige abortusklinieken en ‘population control’ klinieken, Zoe onder andere in ‘Emerging Viruses’ en ‘Death in the Air’ en zijn DVD’s.

9: Voor de achtergronden, zie 8. Ook in het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ , van Henk Trentelman, wordt deze vraag gesteld. In dit boek vindt u ook een discussie over Gardasil.

10: zie 1, vooral het werk van Henk Trentelman en het werk van Désirée Röver.

11: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. Zie ook het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman en het artikel over Gardasil (en haar aankomend boek over baarmoederhalskanker) van Désirée Röver.

Zie ook de artikelen ‘Wacht met vaccin baarmoederhalskanker’ (Bron: frontpage.fok.nl) en ‘’Massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes, uitgebreide info’ (Bron: Grenswetenschap.nl) en ‘Miljoenenstrijd om de Baarmoederhals wegens Gigantische Afzetmarkt’ en de diverse links die hier genoemd worden, te vinden op de website www.niburu.nl

12: Voor de onderrapportage, zie het boek en de DVD ‘Ermerging Viruses’ van Leonard Horowitz. Zie verder ook 1.

13: Zie 1.

14: Zie voor een uitgebreid verslag over de praktijken van I.G. Farben (maker van het concentratiekamp gas in WW2 en partner in crime van Rockefeller’s Standard Oil) o.a. het boek ‘The Crime and Punishment of I.G. Farben-The alarming story of the monster German chemical combine that powered Hitler’s march toward world conquest!’, van Joseph Borkin, The Free Press, 1978.

Zie het boek ‘David Icke Guide to the Global Conspiracy’, David Icke Books Ltd, 2007, van David Icke.

Zie voor de Nazi en vrijmetselarij banden met de CIA en de NASA het boek ‘Dark Mission, the secret history of NASA’ , Feral House, 2007 van Richard C. Hoagland en Mike Bara, zie vooral pagina 222-255.

Zie ook de boeken ‘Hidden Truth-Forbidden Knowledge’ en ‘Disclosure’ van Steven Greer voor een inzicht in de verborgen machtsstructuren die geheime projecten financieren met als doel de totale wereldpopulatie drastisch te reduceren.

Voor de Nazi banden van Merck, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, pagina 334-346 en zie 363-366 en hoofdstuk 22 ‘The special virus cancer program’’. Met betrekking tot Merck en het AIDS virus, zie pagina 494-502.

De opmerking over het ontvangen van een groot deel van de Nazi oorlogsbuit via Hitler’s top minister Martin Bohrmann vindt u op pagina 335.

Zie ook het stuk over vaccinaties (en populatiecontrole) in het boek ‘Worden Wij Wakker’ van Marcel Messing, Ankh-Hermes, 2007, vooral pagina 203-211.

Voor de geschiedenis van Merck en de relatie met biologische oorlogvoering en nationale veiligheid, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, maar ook het Nederlandstalige stuk ‘ken uw geschiedenis’ in het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

15: Operation paperclip was een geheime operatie waarbij belangrijke Nazi wetenschappers (vooral degene met kennis over antizwaartekracht technologie en andere geheime Nazi technologie) na de tweede wereldoorlog in het geheim via ‘the ratline’ van het Vaticaan naar America werden gehaald. Vele ex-Nazi wetenschappers begonnen een nieuwe loopbaan bij de CIA, NASA en andere ‘national security’ of ‘black operation’ projecten.

Zie Steven Greer’s ‘Disclosure’, het boek ‘Pentagon Aliens’, Creatopia, 1999 van William Lyne en ander werk.

16: In een FDA report, zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver en de eerder genoemde artikel op www.niburu.nl , hier vindt u ook weer verwijzingen naar andere specifieke literatuur.

17: Zie punt 8 en het werk van David Icke, vooral zijn laatste boek ‘David Icke Guide to the Global Conspiracy’, David Icke Books Ltd, 2007.

18: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.

19: Zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

20: Dit artikel van Frederiek Weeda vond ik als artikel op www.niburu.nl, op 19 februari 2009, directe aanleiding tot dit schrijven en het besluit om hier op 03 maart en 07 maart 2009 lezingen over te geven in Heemstede, zie agenda op www.healingsoundmovement.com . Inmiddels gaan er ook kamervragen gesteld worden over de ‘Ipodgate affaire’ vernam ik op de VARA website bij het programma Zembla (die hier al eerder aandacht aan heeft besteed).

21: Een uitgebreide uitleg over de ‘werkelijke werkelijkheid’ van gezondheid en lichamelijk functioneren, vindt u in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’. Ook het belangrijke werk van Dr. Leonard Horowitz komt hier aan de orde (in het Nederlands). Ook vindt u hier een goede uitleg hoe medicijnen, vaccinaties en biochemische actie feitelijk werken in ons lichaam. Het boek bevat veel revolutionaire inzichten en implicaties voor ware gezondheid, heling en een nieuwe geneeskunde die gebaseerd is op energetisch genezen met geluid, licht en energievelden! Op mijn website vindt u meer informatie. Het boek is ook rechtstreeks via mij te bestellen.

Voor meer informatie, zie mijn website www.healingsoundmovement.com en mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie, Ankh-Hermes bv, 2008 en de boeken ‘Death in the Air’ , Emerging Viruses’ en DNA, Pirates of the Sacred Spiral’ van Dr. Leonard Horowitz. Voor specifieke informatie over Gardasil raadt ik u het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman en artikelen en het aankomende boek over baarmoederhalskanker van Désirée Röver aan. Daarnaast zijn er veel boeken die aantonen dat de farmaceutische industrie niet zozeer gericht is op het optimaliseren van uw gezondheid, eerder het afzwakken ervan. Vitamine C is net als vrije energie niet te patenteren, en helaas blijkt ‘kankerbestrijding’, het ‘genezen’ van ziekten en de verkoop van pillen een ongelofelijke hoeveelheid geld op te leveren en dus een uiterst lucratieve zaak te zijn. Lees boeken als ‘Big Pharma: Exposing the Global Healthcare Agenda’ van Jacky Law en ‘The Truth About the Drug Companies’ van John Hoey en vraag u daarna aan wie u uw gezondheid overlaat. Ik wil hierbij mensen uit ons netwerk bedanken voor hun steun en de mensen van www.niburu.nl wil ik bedanken voor het ondersteunen van dit soort belangrijke informatie!
Drs. John Consemulder, Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker (www.healingsoundmovement.com)


Zie ookBron:
Drs. John Consemulder (www.healingsoundmovement.com)
Source: http://argusoog.punt.nl

Sem comentários: