quinta-feira, 31 de maio de 2007

Het geheim achter The Secret is marketing en je af te leiden van de werkelijkheid om je heen

4 maart 2007
Jan KraakLaat je niet misleiden: Je hebt de DVD en het boek The Secret niet nodig


Nu is The Secret weer een hype. Als je met de inhoud bezig gaat dan kun je alles bereiken. Het is helemaal niet nieuw. Als je even bij jezelf te rade gaat dan kun je het zelf bedenken. Het leven wordt dat wat je gedachten ervan maken. Hoe word en blijf ik gezond, hoe werk ik zelf aan mijn welzijn en welbevinden? Door niet overal achteraan te hollen maar eerst even tot tien te tellen.

Elke keer storten veel mensen zich op iets dat als spiritueel en speciaal op de markt wordt gebracht. Dat betekent dat die mensen wel zoekend zijn naar iets wat hun op een hoger plan en stabiliteit brengt. Dat was zo met de New Age-beweging. De New Age zakte weg en de stabiliteit van de volgers is weg. Ze zijn terug gevallen naar de orde van de dag. Dat was zo met bijvoorbeeld de Course of Miracles, dat werd ook een hype. Mensen zochten daarin massaal hoop en stabiliteit. Deze hype is weg en de stabiliteit van de navolgers is weg en die zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Toen kreeg je de Celestijnse Beloften. Hele horden gingen hiermee bezig, men kwam bijeen in groepen. Maar ook hier hetzelfde proces. De hype is weg en de volgers zijn hun houvast weer kwijt en zijn overgegaan naar de orde van de dag. Zo zal het ook gaan met The Secret. Dat komt omdat elke meeloper niet echt tot zichzelf komt, maar probeert iets te imiteren.

Hoe kan ik weer open en spiritueel denken en handelen? Door heel wat lagen van normen en waarden van je af te werpen die niet van jezelf zijn. Je denkt wel dat je goed denkt, maar sluipenderwijs ben je door ideeën en normen van anderen op het verkeerde been gezet. Als je dit leest denk je 'ik ben toch mezelf?' Ga er maar aan twijfelen. Kom dan direct tot handelen om je in deze materie te verdiepen. Sluit je aan bij de nieuwe positieve kleinschalige ontwikkelingen naar een betere wereld. Er zijn krachten die willen dat ten alle tijde voorkomen. Oja? Ja!

Ineens hebben we weer iets. Zoals de film The Secret die je laat zien hoe je door denken en doen soms het onmogelijke kunt verwezenlijken. Oprah Winfrey besteede er een uitzendig aan. The Secret is niet de uitvinder van 'wat ik wil word ik'. Het is al duizenden jaren bekend. Wat je denkt geeft een electrische impuls en stelt de daarbij passende hormonen in werking.

De leus: Hoe bereik je wat je wilt, hoe bereik je succes, is individeel gericht. En daar zit het addertje onder het gras. Elke keer komt er wel weer een beweging op om je even bezig te houden. Het leid je af van de ellende die in de wereld aan de gang is. Terwijl jij met The Secret bezig bent neemt die ellende alleen maar toe. Als je wat wilt moet je dus niet met één ding bezig zijn, maar met twee dingen.

Allemaal surrogaat

Terwijl het zakendoen normaal een recht door zee aangelegenheid blijft, zie je nu en dan een klein initiatief om over te gaan naar spiritueel management. Toevallig zag ik op TV dat een adviesbureau hier een cursus voor aanbied. Meditatie en management is er ook al. De boodschap is dat je er goed door kan werken en goed kan scoren. Meditatie en spiritualiteit houden op bij goed scoren. Als het doel niet bereikt wordt dan gaat de lol van mediteren er ook gauw af. Andere bedrijven die goed scoren denken dat ze dat ook zonder meditatie en spiritualiteit kunnen, dus, waarom zich er mee bezig houden?

Er zijn ook regelmatig succesvolle bekende Nederlanders die een peptalk voor veel geld bij een bedrijf geven. De peptalker heeft een vlotte babbel en laat de aanwezigen lachen. Je kunt net zo goed een komiek uitnodigen die je flink aan het lachen maakt. Dit alles wordt georganiseerd in het kader van het bevorderen van de motivatie en het laten ontdekken dat er meer in je zit dan je had kunnen vermoeden. Maar het is geen spiritualiteit. Spiritualiteit heeft niet één doel, namelijk het bedrijf, spiritualiteit is een totaal concept, een breder perspectief, dat je integreert in je dagelijks leven.

Als je even gaat zitten en nadenkt, dan kun je bedenken dat negatieve gedachten meer donkere gedachten aantrekt. Dus zeg je, niet doen, denk positief. Want positieve gedachten geven je een positieve uitstraling en vermenigvuldigen positieve dingen. Heb je een idee, dan moet je dit benoemen en aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Een groot deel daarvan vertellen het ook weer door dat jij een goed idee hebt, enzovoort.

Kleinschaligheid en humaniteit in opmars

Er is echter een tendens en behoefte van mensen om zichzelf weer te worden. In het Jaar van de Hond in 2006 begon zich dat meer en meer te manifesteren. Het jaar 2007 staat in het teken van het varken en zullen zich nog meer mensen zich op kleinschaligheid en samenwerking richten. Mensen gaan spiritueler worden. Er is een trend aan de gang van verlangzaming als tegenwicht tegen de stressvolle versnelling en hogere werkdruk.

Dit is echt en komt van de mensen zelf

Zo wordt aandacht gevraagd voor slow-food, voor meditatie hier en daar in bedrijven, instellingen en scholen, komen er op scholen initiatieven om leerlingen meditatie en koken bij te brengen, is er al een school waar leerlingen elkaars schouders en rug masseren waardoor ze zich beter en rustiger voelen, gaan sportscholen naast fitness ook over tot rustig en kalm oefenen.

Voorts wordt de belangstelling van mensen groter voor historische verenigingen, bijeenkomsten met verhalen vertellers, leeskringen, dialectkringen, voor andere kleinschaliger dingen, stijgt de verkoop van gezelschapspelen om thuis weer gezellig te spelen en zie je regionale omroepen een eigen soap producties ontwikkelen.

Er komen meer zorgboerderijen en winkels met streekeigene producten. Bekende landelijke artiesten en presentatoren verschijnen al graag bij regionale omroepen. Oude TV-programma's worden weer van stal gehaald, zoals De Schaap met Vijf Poten. Ook hier en daar in de reklame grijpt men terug op oudgedienden als Martine Bijl bij Hak en Nora van Mora. Dan richten zich steeds meer mensen op alternatieve aanvullende geneeswijzen. Er is ook een stijging van mensen die een opleiding volgen aan een academie voor natuurgeneeswijzen. Meer belangstelling bestaat ook voor een opleiding kruidenleer. Dit zijn positieve ontwikkelingen waar we met zijn allen meer oog voor moeten hebben.

Hou je daar mee bezig en niet met The Secret. Deze secret komt op het moment dat er al een kentering bezig is in het denken van mensen. Het streven naar humaniteit, kleinschaligheid, cultuureigene en saamhorigheid komt velen die aan de touwtjes trekken niet goed uit.

We zien een uitbreiding in initiatieven, kleinschaligheid en humaniteit en het gebeurt met enthousiasme. Dan slaat er een vonk over. De wijsheid zit al van nature in de mens, maar velen doen er niets mee omdat ze op het verkeerde been zijn gezet.

Jij verdient niet aan The Secret, nee The Secret verdient aan jou als je de DVD en boek koopt. En dat hebben al miljoenen gedaan. Wat is de achtergrond van The Secret. Net als bij de New Age-beweging om je van werkelijke dingen af te houden en met illusies bezig te zijn. Ik heb eens gekeken naar de personen die in The Secret als voorbeeld worden genoemd. Het zijn mensen die deel uitmaken en hebben uitgemaakt van geheime genootschappen. En daarmee verraad The Secret zich zelf.

Ik deed medio jaren 1950 een cursus Hogere Psychologie bij het Instituut Succes. Ik vond het studiemateriaal onlangs ergens in een doos weer terug. De eerste les was meteen 'Begrenzen van uw doelstelling is verkeerd' en 'Uw zelfvertrouwen is uw grootse kracht'. Veel lessen gingen ook over het onderbewustzijn. 'Het onderbewustzijn is een heel groot opslaggebied waar ook alles van uw voorouders in opgeslagen zit, een arsenaal aan kennis, intuïtie, instincten, oerweten, en ideeën', zo luidde een zin..

Eén van mijn cursusboeken uit de jaren 50

Net als nu in The Secret wordt aangegeven kun je bovenaardse krachten bezitten. In mijn drie studieboeken Hogere Psychologie staat: 'De grote leiders en organisaties hebben altijd gevoeld, dat zij bovenaardse krachten bezaten Als zij het een of andere overdachten, kwamen er geheel nieuwe ideeën door hun brein geschoten. Het waren scheppende gedachten, die zij in plannen konden omzetten. Zij voelden dus, dat zij een scheppende macht in zich hadden'. De lessen waren ook lessen in overredingskracht, in de aanval gaan en geen grenzen stellen. Ik kreeg toen al door dat het ook om manipulatie ging. Daar zijn deze genoemde leiders goed in. Ze zijn meesters in het creëren van illusies om de kwade bedoelingen en de achterliggende agenda te verdoezelen

Wil jij op een hoger bewustzijn komen? Krijg dan door hoe ze dat willen voorkomen. Namelijk door beperkende maatregelen, het afnemen van je eigenwaarde, het inspelen op onzekerheid en angst, je de illusie geven dat ze voor jouw welzijn doen terwijl het niet zo is. Geloof niet alles. Ontdek je eigen persoonlijkheid weer.

Voorbeelden van leiders in The Secret die in geheime genootschappen zitten

Die leiders weten van de kennis van oude beschavingen en gebruiken en symbolen. Ik wist dat in de jaren 50 nog niet. In ieder geval werd er in het cursusboek wel namen als voorbeeld genoemd, als Rockefeller, Ford, Carnegie. In gesprekken kwamen ook namen langs als George Washington, Roosevelt, Newton, Beethoven en nog anderen. Later, veel later, werd duidelijk dat het allemaal Freemasons waren. Nu in The Secret komen die succesvolle kopstukken weer langs. Leden van geheime genooschappen. Zij hebben hun symbolen, handgebaren. Hun symbolen vind je terug in hun wapens, logo's en gebouwen. Ik doel hier op de symbolen van de Freemasons (Vrijmetselaars), Skull and Bones (waarvan o.a. Bish en Kerry lid zijn), Bohemian Grove, The Round Table, Bilderberg, het dollarbiljet, enzovoort. Een onderdeel van de geheime netwerk Illuminati. Zij zitten dus overal achter en zitten overal in. Het is één grote familie. Zij bepalen de agenda. Zij manipuleren door middel van angst en conflicten, derdeel en heers en het scheppen van illusies zodat je denkt dat het niet zo is zoals het is. Het houd je weg van de werkelijkheid.

Amerika is één illusie. Het land van de ongekende mogelijkheden, van krantenjongen of bordenwasser tot miljonair, het land van rijkdom, glamour, vrijheid en democratie. In werkelijkheid waren de arbeiders vogelvrij, kwamen ze voor hun rechten op dan huurden de bazen knokploegen in, was er rassendiscriminatie en rassenscheiding, zijn de Indianen slecht behandeld, heerste er armoede, is analfabetisme nog groeiender, is er een enorme misdaad, is er een communistenjacht geweest, zijn er presidenten vermoord en wordt er nog steeds gesproken van vrijheid en democratie. Sinds 2001 zijn er allerlei wurgwetten aangenomen, Patriotacts en Security Bills waardoor elke Amerikaan zomaar gecontroleerd en opgepakt en opgesloten kan worden en als hij het stempel terrorist krijgt, komt er geen advocaat aan te pas. Mensen, onder wie veel artiesten en wetenschappers, hebben hier kritiek op, maar worden door de regering meteen bedreigd en door het merendeel van de media zwart gemaakt. Niemand schijnt te weten dat Amerika ooit in het leven is geroepen door Freemasons, zij schreven de constitutie, maakten de wetten en schonden de verdragen met de Indianen. Leer hen kennen om je te bevrijden. Hun symbolen zijn overal te zien, zelfs op het dollarbiljet. Zonder hen te kennen en hun symbolen blijven Amerikanen poppetjes waarmee ze elk willekeurig spel kunnen spelen. Omdat ze de andere helft van de wereld ook onder hun invloed hebben bespelen ze ook jou.

Maar steeds meer mensen openen hun eigen zelf, gaan over naar een humane aanpak, gaan over tot kleinschalige initiatieven, kiezen met anderen hun eigen weg, laten andere voorbeelden zien hoe we in vrede samen kunnen leven, Daar kunnen geen holle woorden van normen en waarden tegen op. Het is al aan de gang, van onder af. Dat is de goede ontwikkeling, dat het van de basis zelf komt en dus niet van de politiek of van een adviesbureau. Ik zelf schrijf op mijn site artikelen die over bewustzijn en bewustwording gaan. Ook homeopathe Tanja de Kroon schreef dit artikel, dat nu in mijn archief staat:


LEES: 08 Oktober - 2005: Het leven is, wat onze gedachten er van maken

Ga eens de simpele feiten op een rijtje zetten over helder en positief denken wat dat betekent voor je handelen. Stel daar het somber en negatief denken tegenover.en een weldenkend mens ziet het verband dat je beter je potentieel aan positiviteit kunt vermeerderen.

Ga meer doen om de toekomst van jezelf en je kinderen te verbeteren door je niet door leiders te laten (mis)leiden. Albert Einstein zei al. 'Je moet de problemen niet laten oplossen door degenen die ze hebben veroorzaakt'.

Bescherm de kinderen. Want er zijn allerlei maatregelen om de kinderen meer te laten vaccineren en medisch te volgen en voor te schrijven wat de ouders dan moeten doen. Kinderen groeien gezond op als ze worden gekoesterd en nestwarmte krijgen. Kinderen hunkeren in deze tijd naar aandacht en toewijding en willen daar graag aan meewerken. Dat worden later goede burgers.

Maar volwassenen moeten de voorwaarden scheppen dat ze een toekomst krijgen. Die toekomst is vrij onzeker. Het kan goed gaan als je begrijpt dat er aan wordt gewerkt om je te manipuleren en de toekomst van jou en je kinderen, kleinkinderen af te pakken. Holistisch gezien is er ook iets aan de hand in de wereld rond de patiënt of rond jou. Nogmaals verwijs ik naar de Codex Alimentarius die niet alleen kruiden, vitamines illegaal wil verklaren, maar ook vaccinaties wil verplichten en wil dat elke boer hormonen aan zijn vee voert.

Als je het geheim wilt weten, laat je dan niet meeslepen met The Secret, maar lees de onderstaande links, je zult dan bewuster worden. Door The Secret te ontmaskeren kun je de wereld verbeteren.

Je kunt zoveel zelf en dat weer delen met anderen. Je ziet aan de kleinschalige ontwikkelingen van onderop, dat mensen al bezig zijn. Steeds meer keren mensen zich af van de schaalvergroting van bijvoorbeeld Europa en de globalisering want dat staat veel te ver van de mensen af. Die saamhorigheid en kleinschaligheid geeft een goede trilling die in overeenstemming is met de kosmische trillingen die nu bezig zijn.

Dit proces en deze bewustwording was al bezig voordat The Secret werd gelanceerd als afleidingsmanouevre. Het gaat niet om het individu, maar om de mensheid. Elk mens is uniek maar geen individu, want een mens is een gemeenschapswezen, we hebben elkaar nodig. De kosmische veranderingen in het verfijnen van energie raakt steeds meer mensen. Je hoeft er je alleen voor open te stellen. Alles is trilling en energie. Dr. Emoto heeft bewezen dat trillingen ook invloed hebben op water. Als je goed doet en positief handelt dan is er sprake van harmonie en vormt het water na invriezen een prachtige kristalisering, het wordt een mooi mandala. Bij negativiteit ontstaat er negatieve en grillige misvormde kristalisering.

'Als een bepaalde gemeenschap wordt vernietigd, wordt er eigenlijk een stukje van ons allemaal kapotgemaakt. We moeten dus allemaal begrijpen dat de hele mensheid één grote familie is. Elk conflict ter wereld moet worden beschouwd als een conflict binnen de familie. In deze sfeer moeten we een oplossing zien te vinden'. Dalai Lama

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen. Wij mensen kunnen het tij keren door positieve trillingen te veroorzaken, door gedachten en woorden. Water neemt trillingen op en slaat die trillingen op. De Japanse onderzoeker dr. Emoto heeft dit bewezen door water te bevriezen.


Links:

Water heeft een geheugen

Het positief be?nvloeden van water door positief handelen

Water en stoffen hebben ook na verdunningen nog een geheugen en werking


Je kunt nagaan dat negatieve gedachten op jezelf dan een negatieve invloed hebben en dat negatieve dingen om je heen jouw energie negatief kunnen beïnvloeden. Een mens bestaat namelijk voor 75 tot 85 procent uit water en negatieve trillingen en gedachten beïnvloeden een mens dus ook negatief. Dus zorg voor positieve trillingen.

Links water na het woord Liefde. Rechts water na het zeggen van het woord ik dood je. Het woord liefde geeft een mooie uitkristalisering. Ik dood je is een negatieve trilling en geeft een grillig beeld. Een mens bestaat uit 75 tot 85 procent uit water. Dus, negatieve trillingen ondermijnt ons, positieve trillingen heelt ons.


Links water na Japanse volksdansmuziek met een mooie structuur.
Rechts water na heavy metalmuziek met een grillige structuur.


Dus als we allemaal ons richten op Vrede, liefde en harmonie dan sturen we mooie goede trillingen uit die overslaan op andere mensen die ook weer onze positieve trillingen opnemen. Maak zo een zeer groot energieveld zodat de veroorzakers van geweld en oorlog daar niet meer tegen op kunnen en bakzeil moeten halen.

De zin in mijn studieboek Hogere Psychologie in de jaren 50 luidde 'Het onderbewustzijn is een heel groot opslaggebied waar ook alles van uw voorouders in opgeslagen zit, een arsenaal aan kennis, intuïtie, instincten, oerweten, en ideeën'.

Veel hiervan zit in je nieren opgeslagen. In de Chinese energieleer zit alles van je voorouders in het geheugen van de nieren, het element water. Water is een oer-energie, een basis-energie. De nieren nemen trillingen op, zorg dus voor goede positief ingestelde trillingen en vermijd dat je beïnvloed wordt door negatieve trillingen. Door allerlei trucs, medicaties, gif in vaccins, het wegnemen van je eigenwaarde, je ongelukkig voelen met je lichaam omdat dit er door reclame ingestampt wordt van te dik, rimpels, verouderde huid, laat je maag verkleinen, laat je vet wegzuigen, gebruik botox e.d. zorgen ze voor dat je een negatief zelfbeeld krijgt. Dus wordt eens wakker.

Verander. Zorg voor positieve trilling. Je hebt gezien dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om te veranderen. Bedenk, water is een oer-energie, een basis-energie.

Wij zijn niet machteloos.Lees ook:

Vitaminen, kruiden, mineralen VERBODEN, ILLEGAAL per 31/12/2009
video Nederlands ondertiteld


Invisibly Visible (Identifying Masonic Symbols)

Freemasons comes with chipping children

Plans to microchip every newborn

Rockefeller tegen filmmaker: ‘Chippen van bevolking is einddoel van de elite’


Campagne vrijmetselaars


I Hate My Body video


I hate my body video


Byron Katie video


Come Out of Denial video


Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct.


Electronische controle voor kinderen vanaf de geboorte. Uw kinderen onder controle van de overheid

Kindermishandeling is meer dan slaan, het is ook...

Verontruste artsen en juristen: Kinderen sterven onnodig in Irak

Hyperactief? Ritalin Schandaal!


Source: http://www.jankraak-taichitao.nl

quarta-feira, 30 de maio de 2007

Klimaatverandering in een ander daglicht

Door Henri Westland
Opinie
Het broeikasgas effect kan bepaald niet zoals beweerd voor 95% de oorzaak zijn van aardopwarming. Immers de ingestraalde zonnewarmte zal toch echt eerst in aardmaterialen zelf moeten worden opgenomen, om pas daarna via het broeikasgasschild weer naar het heelal weg te stralen. Het maakt dan wel een heel groot verschil in welk materiaal die zonnewarmte wordt opgeslagen. Een asfaltweg of een stad neemt nou eenmaal oneindig veel meer zonnewarmte op dan het grasveld ernaast. Menselijke bouwsels nemen gewoon heel veel zonnewarmte op. Het broeikasschild krijgt daardoor ook veel meer te verwerken. Heel simpel.

Als de aarde bedekt wordt met een dun laagje isolerend materiaal, zal het fors afkoelen. Zelfs helemaal bevriezen. Immers aardmateriaal kan in dat geval totaal geen zonnewarmte absorberen. En deze warmte dus ook niet uitstralen naar het broeikasschild. Bijvoorbeeld mos of gras groeiend op rotsmassief. Dat is hartstikke aardafkoelend. De rotsen daaronder blijven steenkoud. Maar ook de schaduw van een wolk houdt aardmateriaal koel. Deze twee aardafkoelende principes (resp. het isolatie principe en het reflectie principe) zetten het broeikasgas idee aan de kant. En waarom dan wel?

Stel de aarde is volledig bedekt met sneeuw (of met piepschuim). Nergens wordt dan nog een rots of een watervlakte gevonden. Geen enkel warmte aborberend materiaal is nog te vinden. De aarde blijft dan een zeer koude bol. Volkomen bevroren. Waarom dan wel zo koud? Dat komt doordat luchttemperatuur zelf afhankelijk is van de temperatuur van aardmaterialen. En juist die aardmaterialen worden niet meer door de zon warm gemaakt als ze zijn geisoleerd. Ook al zit de lucht berstens vol broeikasgas, het blijft steenkoud. Men kan letterlijk van pool naar pool lopen over bevroren oceanen. Het broeikasschild krijgt niets te doen. Dus isolatie van aardmateriaal speelt een zeer belangrijke rol bij klimaatverandering.

De lucht wordt warm dankzij het afgeven van opgenomen zonnewarmte. Warmte wat gedurend de dag is opgenomen in aardmateriaal. Dat is het grote principe bij aardopwarming. Het broeikasgasschild is, ook al heeft het inderdaad zoveel opwarmend effect als de wetenschap beweert, volkomen afhankelijk van warmteopslag in aardmateriaal. Dus we moeten klimaatverandering in beginsel zoeken in absorbtie van zonnewarmte in aardmateriaal. Dus niet zozeer in de chemische toestand van de atmosfeer. Als we de aarde heel even als een voetbal in de hand kunnen houden, dan is de luchtschil ervan slechts een tiende millimeter dik. Je kunt die dikte niet eens tussen je vingers houden. Het is niets. Men moet de proporties dus in ogenschouw houden. Opwarming heeft maar heel weinig met dat dunne transparante schilletje te maken. Een schilletje waar de zon dwars doorheen gaat. Opwarming heeft veel meer met het witte jasje van wolken rondom de aarde te maken. En opwarming heeft vooral ook met de aard van materialen op de aardbodem te maken. En dan vooral de opslag van zonnewarmte in die materialen.

Men ziet aardopwarming hier in Zuid Afrika heel mooi gebeuren. Daar liggen miljarden, soms 10 ton zware, door erosie blootgekomen rotsen, die zomers tot zeer laat in de avond nog na zinderen. De zon heeft er de hele dag op staan branden. Er is dus ongekend veel zonnewarmte in opgenomen. Een heel dun laagje grond op die rotsen en het blijft daaronder verrassend koud. Zo simpel is het eigenlijk. Zo is een stad of een asfaltweg nog tot laat in de avond bezig de overdag opgeslagen warmte kwijt te raken. Elke baksteen of klinker of asfaltweg is dus hartstikke aardopwarmend. Tel al die beetjes eens bij elkaar op. Al die extra opgeslagen warmte moet hoe dan ook weer terug naar het heelal door dat broeikasschild.

De aarde afkoelen? Jazeker kan dat. Ter compensatie van alle door mensenhand gebouwde beton, zullen we een ander materiaal moeten zoeken om te isoleren. Water absorbeert ongelooflijk veel warmte. Hoe isoleren we water? Men kan denken aan doodgewoon piepschuim. Een piepschuimeiland op de oceaan. Uiteraard in tropisch en zonnig gebied. Op het geisoleerd water kan geen zonnewarmte meer worden geabsorbeerd. Heel simpel. Probeer het maar eens op een zonnige dag met de tuinvijver. Het water wordt absoluut niet warm. Liefst maken we drijvende eilanden daar waar orkanen of tyfonen worden geboren. Piepschuim werkt zeer effectief oceaanafkoelend. Het is bovendien spotgoedkoop. Tropische stormen of orkanen worden in de kiem gesmoord. De zeespiegel zakt. En dat is op z’n beurt hartstikke nuttig voor de lagere kustgebieden. En juist daar is de meeste industrie gevestigd. En die heeft er graag wat geld voor over. Niemand wil deze eeuw zijn gebouw of huis door overstromingen zien worden vernietigd. De stijgende zeespiegel is immers voor alle lagere kustgebieden een buitengewoon vervelende zaak.

Andere methoden om de aarde af te koelen zijn te simpel voor woorden. Een wat grotere spiegel in zonnig gebied stuurt direkt zonlicht het heelal in. Dat is warmte die de aarde nooit bereikt. Zeer afkoelend. Een goedkope methode en wellicht maar een fractie van de kosten die momenteel aan broeikasgassen wordt besteed. De duizenden miljarden broeikas-belastinggelden worden verkeerd besteed. Met ons broeikasgas idee zitten we op een dood spoor. Nota bene een gas wat mens en dier uitademen. Dus spiegels om de aarde af te koelen? En waarom niet? Als men de bundel zonlicht op de maan richt dan is straatverlichting overbodig. Altijd volle maan? Het kan.

Nog een methode om de aarde af te koelen is het rond de aarde laten cirkelen van een groot ultra licht doek. Het dient dan wel forse afmetingen te hebben. Het zal het schaduw op de aarde werpen. Zoals bij een zonsverduistering zal het heel even een koud gevoel veroozaken. Maakt men een zijde van dit scherm spiegelend dan kan men het gereflecteerde licht naar elke gewenste plaats sturen. Bijvoorbeeld naar de maan. Maar ook naar de aarde. Kan het scherm worden gedivergeerd of geconvergeerd dan is het brandpunt ervan enorme energie. Een warmtekrachtcentrale dmv een spiegel in de ruimte? Het kan.

De meest simpele methode om de aarde af te koelen is het bevorderen van vegetatie. Daar zijn drie redenen voor. Vegetatie verdampt water. Verdamping is een afkoelende energie. Daarnaast heeft een groendek een isolerende werking. Aardmateriaal kan met een groendek erboven geen zonnewarmte meer absorberen. Bovendien bevordert vegetatie wolkvorming. En een wolk is hartstikke aardafkoelend.

De aarde wordt dus warmer. Hoe komt dat? Daar zijn twee grondredenen voor te vinden. Ten eerste. Beton, klinkers en plaveisel nemen meer dan nodig zonnewarmte op. Blootgekomen rots doet dat ook. Erosie is dus eigenlijk een hartstikke aardopwarmende zaak. Ten tweede. Wolken dekken door hun schaduw veel aardmateriaal af. En dat is prima aardafkoelend. Maar door inkrimping van tropische regenwouden en dus uitbreiding van woestijnen, verdwijnt stilletjesaan het witte wolkenjasje rond de evenaar. De toppen van de wolken aldaar reflecteren erg veel zonnewarmte naar het heelal.


Ik ben Henri Westland. Waterbouwkundige en klimaatdeskundige. Ik zeil met een jacht rond de wereld. En bestudeer wereldwijd veranderingen van klimaat. Ben op zoek naar een sponsor. Ik verdedig het belang van het tropische regenwoud, omdat het verdwijnen ervan de aarde opwarmt. Wolken reflecteren zonnewarmte. Bovendien reduceren wolken waar ook ter wereld door hun schaduw de opslag van zonnewarmte in aardmateriaal. De wereldbewolkingsgraad is momenteel 50% en neemt volgens de prognoses af. De laatste berichten zijn dat de tropische regenwouden over 40 jaar geheel en al zijn verdwenen. En juist boven regenwouden wordt aan de lopende band wolkendek gemaakt. Als het tropische regenwoud weg is dan heeft dat buitengewoon negatieve consequenties voor de gemiddelde wereldtemperatuur.


Ieder belangstellende, bedrijf of magazine, die interesse heeft voor deze en andere klimaat principes en op een leuke manier de wereld wil rondzeilen met het jacht “ Climate Challenge”, is uitgenodigd te reageren. Avontuur. Ontmoetingen. Reacties. Studies. Een mooi verhaal met heel veel nieuwe principes. In Zuid Afrika noemt men het nu al “the educational adventure”. Men noemt het isolatie principe lachend, “a convenient truth”. En terecht. Al Gore zal zijn film moeten herzien. We moeten ons niet teveel blijven concentreren op broeikasgas.

De eerste 800 zeemijlen rond Kaap Agulhas zijn inmiddels achter de rug en het jacht ligt veilig en wel in Hout Bay vlakbij Kaapstad. Het is winter hier. Zeer heftige stormen. We kunnen helaas niet veel verder (naar St Helena en Ascencion) omdat de bank het internetgeld bedoeld voor de campagne, heeft laten verdwijnen. Politie zegt dat het in 99% van dit soort gevallen door corrupte bankemployee’s wordt gestolen. Het ergste is nog dat de Nederlandse bank helemaal niets doet. De bank vertrouwde me in november vorig jaar toe dat er absoluut niets kon gebeuren met internetbankieren. Ook niet op mijn zeereizen en klimaatcampagne. Mijn vertrouwen in mijn bank heeft hiermee een flinke deuk opgelopen. Ga dus nooit zeilen op zee. Ga dus nooit op safari. Doe nooit moeite om bergen te beklimmen. Je geld verdwijnt voorgoed, bij jouw bank. Hou je geld weg van internetbank rekeningen. Hoe groter het bedrag hoe groter het risico. En dat terwijl de Nederlandse bank het letterlijk heeft zien verdwijnen. Ze zien het gebeuren en doen er niets aan het te voorkomen of te stoppen. Ze beschuldigen jou ervan dat je de account niet bijhoudt. Alsof dat verplicht is. Zelf kijken ze er helemaal niet naar. Er is 40.000 euro verdwenen. Het allerergste is dat het jouw vertrouwde bank is, die je in een vreemd land volkomen in de steek laat.

De “out of the box” klimaat principes worden overal op de wereld met aandacht gelezen en gevolgd. In China is het Isolatie principe (oa het piepschuim idee) en het Wolkreflectie principe nog maar kort geleden frontpagina nieuws geweest. Een aarde totaal bedekt met wolken of met sneeuw, blijft respectievelijk steenkoud of totaal bevroren. Een zichzelf versterkend effect. Daarentegen een aarde totaal bedekt met rots (dus ook beton en asfalt) en een aarde welke uitgebreid is bedekt met woestijnachtig wolkloos gebied wordt bloedheet. Dus uw tuinmuurtje, uw tegelpad, en uw huis dragen stiekum bij aan aardopwarming. Heel vervelend maar het is waar. Tel wereldwijd al die extra graadjes maar eens op. Zelfs uw tuinvijver. U zult versteld staan hoeveel graden de aarde warmer wordt door menselijke bouwsels. Door blootgekomen rotsmassief. Asfalt is wel het ergste wat de mens heeft uitgevonden. Die extra warmte moet hoe dan ook door het broeikasgasschild worden gepropt. Uw reactie hierop is altijd welkom.

Gedwongen door geldgebrek zal ik nonstop naar Nederland moeten zeilen. Een grote Nederlandse boerenleen bank heeft alle communicatie naar mij geblokkeerd. Schandalig. Er is 40.000 euro verdwenen en de bank doet niets om mij als gedupeerde te helpen. Integendeel. Men boycot me. Ik zit zonder een cent in Zuid Afrika. Geld wat voor een goede zaak was bedoeld. Ik moest me van deze bank persoonlijk komen melden in Middelburg. En dan pas zouden ze iets voor me doen. Schande. Ik kan voor deze bank bepaald geen respect hebben.

Steun de klimaat campagne. Zeil met de “Climate Challenge”mee rond de wereld. Beleef de avonturen. Help de discussie op gang te brengen. Denk na over het veranderen van het klimaat. Zeg niet dat klimaatverandering altijd al is geweest. Want er zijn twee principiele redenen voor te vinden. Toename van vegetatie betekent afkoeling. (dwz meer wolken dus grotere reflectie van zonlicht naar het heelal, maar ook een betere afdekking van warmte absorberend aardmateriaal) Afname van vegetatie betekent opwarming. ( Tekort aan wolken dus minder reflectie van zonlicht, en een teveel aan blootliggend warmteabsorberend aardmateriaal). Heel simpel. Veroorzaakten de grazende dynosaurussen in oertijden een aardopwarming, de opkomst van carnivoren veroorzaakten wel weer een ijstijd. Het is de uitvinding van de stenen bijl van de preahistorische mens geweest, die in het staartje van de geschiedenis aanzet heeft gegeven tot de huidige klimaatverandering.

Er vallen wereldwijd onnodig veel slachtoffers door misoogsten, droogtes en overstromingen. Elk jaar toename van rampen. Mega miljarden schades. Zeekusten worden aangetast. Weersystemen zijn in de war. Steeds weer nieuwe extremen. Huizen spoelen weg. Rustige rivieren zijn wilde modderstromen geworden. Op andere plaatsen kurkdroge beddingen. Orkanen nemen toe. De zeespiegel stijgt. En dat niet alleen door het verdwijnen van continentwater, maar ook door het in zee spoelen van vruchtbare grond. Over een eeuw is ons mooie Nederlandje het verdronken land van Duitsland. En dat kunnen we ons als beneden zeespiegel liggend land met een ongewoon grote zeevaartkundige en waterbouwkundige reputatie niet permitteren. We kunnen veel voorkomen door het probleem internationaal op tafel te leggen. Tien boomstekjes per mens is te doen. Zestig miljard bomen. Die bomen zuiveren niet alleen de lucht ze absorberen ook massa’s water. Die bomen maken rond de evenaar een mooi wit zonreflecterend jasje. Het geld daarvoor zal er moeten komen. Niet via de charitatieve instellingen maar door overheden. Denk mee en praat erover. Doe iets.

Vriendelijke groet

Henri

Bron: http://www.hetechtenieuws.org

segunda-feira, 28 de maio de 2007

Vrouwen in de overgang en wat weet je ervan

8 juni 2005
Jan KraakVrouwen weten weinig van hun eigen lichaam


Menstruatie is een heilig gebeuren met een sterke energie!

Wat gebeurt er tijdens de overgang?


Er wordt veel geschreven over overgangsklachten. Het gaat dan meestal over de klachten . Om de klachten bij de menopauze te verminderen wordt verteld dat je er mee moet leren leven of een hormoonkuur kan volgen. Veel vrouwen willen geen hormoonkuur. Ze voelen intu?tief dat dit niet de natuurlijke weg is. Door middel van tai chi tao kan er op een natuurlijke manier wel iets aan gedaan worden. Hoewel de overgang een ingrijpende iets bij de vrouw is weten zij meestal maar weinig van wat er allemaal in hun lichaam gebeurt.

Ik vind het belangrijk dat niet alleen vrouwen op de hoogte moeten worden gebracht maar ook mannen en zeker docenten Tai Chi Tao. Zo kun je als docent voor kwalen, die verband houden met de overgang, de juiste oefeningen toepassen. Het gaat om hormonen en daarom heb ik op mijn website ook diverse artikelen over hormonen staan. Botontkalking hangt ook samen met hormonen. Wat nooit genoemd wordt is dat het hormoon progesteron belangrijk is bij het sterk houden van de botten. Door een toename van chemicali?n in alles en nog wat ontstaan er meer oestrogenen maar dan in de vorm van pseudo-oestrogenen. Dat is ook de reden dat kinderen vroeger rijp worden en meisjes al enkele jaren eerder dan voorheen borstvorming krijgen.

Rond het 45ste levenjaar hebben de eierstokken circa 450 rijpe eitjes afgestoten. Er zijn dan nog maar een paar eitjes over om de hormoonstoffen oestrogeen en progesteron af te scheiden. Als na verloop deze laatste eitjes zijn verbruikt is ook de productie van vrouwelijke hormonen vrijwel tot nul gedaald. Zijn de eitjes op en de menstruatie stopt, dan moet het lichaam zich aanpassen aan de ingrijpende verandering in de hormoonhuishouding. Het teruglopen van progesteron tijdens de overgang is ook de reden dat er osteoporose kan ontstaan. Maar is het progesteron redelijk op peil dan loop je weinig of geen kans op botontkalking.

Het proces van overgang en wat daar aan vooraf gaat geeft de nodige overlast. Dat kan duren tot een paar jaar na de laatste menstruatie. Tijdens de overgang zijn de hormonen wispelturig. De hersenen en hypofyse geven wanhopige signalen om de eisprong uit te voeren omdat ze dat al jaren gewend zijn geweest.

Er ontstaan emotionele uitingen en sterke temperatuursverschillen, bekend als opvliegers. Er is ook sprake van je onzeker voelen. Vrouwen in de overgang kunnen last hebben van onzekerheid en depressies. Dat komt omdat de energie van de nieren en blaas (element water) verzwakken door de verandering vanwege de overgang. De emoties die hierbij horen zijn onzekerheid en angstgevoelens.

De eierstokken verliezen hun functie. Er is een relatie tussen eierstokken en de schildklier. Er ontstaan dan ook stofwisselingstoornissen. Dat leidt ook meestal tot gewichtstoename en vocht vasthouden. Het vasthouden van vocht komt ook omdat de milt (element aarde) erbij betrokken is. Ook de bloedcirculatie speelt een rol. Vrouwen maken, vanwege het menstrueren, meer bloed aan dan mannen. De milt is verantwoordelijk voor de aanmaak van bloed en het afweersysteem. De lever speelt ook een rol, omdat dit orgaan het te veel aan bloed vasthoudt dat niet nodig is om te circuleren. En door de overgang gaat alles net even anders.

De menopauze is ook nog op een andere manier ingrijpend. Meestal is het zo, dat de kinderen de deur uit zijn waardoor een leegte ontstaat en het gevoel dat je minder belangrijk bent. Dat gaat gelijk op met de verandering van de hormoonhuishouding, de opstijgingen, en een andere toestand van vrouw zijn. De emoties die los komen worden vaak door de partner of door de vrouw zelf niet begrepen.

Belangrijk gebeuren

Weinig vrouwen weten echt iets van hun lichaam, over de baarmoeder, eierstokken, en de hormonen. Menstruatie is iets heiligs met een bijzondere sterke energie. Door vervreemding van de natuur en onnatuurlijke leefwijze is voor vrouwen een last geworden.

Bij natuurvolken, zoals de Indianen, maken vrouwen er een ritueel van. De Indiaanse mannen geven hiervoor alle ruimte en voelen de aanwezigheid van die vrouwelijke energie. De vrouw wordt door hen met ontzag en respect behandeld. De vrouwen kunnen uitrusten, zich verenigd voelen met de natuur en hun rituelen daarvoor uitvoeren. Natuurvolken hebben voor allerlei gebeurtenissen een dans. Zo bestaat er ook een menstruatiedans. Het hoort bij hun cultuur. Als. Indianen op trektocht zijn dan wordt er voor de meisjes die net menstrueren elke keer een rustpauze ingelast. In het westen kennen we zoiets als schoolgaande meisjes niet aan de gymnastiekles willen deelnemen. Ze moeten dan een briefje van hun moeder of vader meenemen om van deelname te worden ontheven.

Wat gebeurt er allemaal?

Door westerse maatschappij die steeds jachtiger wordt, is er geen ruimte voor rituelen en rust. Dat komt door vervreemding van de natuur, een druk bestaan en een veranderde bioritme. Ook het bekkengebied is een spanningsgebied geworden. Later zal de overgang daardoor moeilijker worden. Bij menstruatie gebeurt er namelijk heel veel. Daarover in het kort iets meer. Menstruatie zorgt voor een verlaging van de kalkspiegel. Het kalkgehalte daalt al 2 weken voor de menstruatie. Daarom moet het kalkverlies worden aangevuld. Door een veranderde eetgewoonte en door het lijnen worden de botten ook zwakker. Dit neemt alleen maar toe. Er zijn al kinderen met zwakke gewrichten. Kalkgebrek leidt ook tot een verlies aan magnesium en zink (deze drie mineralen werken samen).

De pijn voor en tijdens de menstruatie komt doordat de rijpende eicel snel groeit. Het rekt het vlies rondom de eisterstok plaatselijk flink uit waardoor de pijn ontstaat. Bij spanning, stress, druk bestaan, verkrampt alles nog meer. Bovendien houdt het lichaam voor de eisprong vocht vast. Door een gespannen bekkengebied wordt de verkramping alleen maar erger. Hierdoor treedt er een verharding op van de spieren van de baarmoeder en schede. Problemen met de eierstokken kunnen ook ontstaan door een slecht werkende schildklier. Vanwege de relatie tussen schildklier en eierstokken.

Wat te doen? Enkele oefeningen

Met inzicht in de belangrijkheid van menstruatie heb je in tai chi tao veel oefeningen om het bekkengebied los te maken. Het is als een menstruatiedans. Je kunt daarvoor de bewegingen doen uit 'spelen met de energiebal'. Zittend of staand met de voeten aanelkaar knijp je de bilspieren samen en voel vandaar de energie langs de wervelkolom omhoog gaan en maak dan speeksel in je mond, beweeg je tong door het speeksel, laat de bilspieren los en slik het speeksel in. Deze oefening heet 'je tong baden in het hemelse water'. Je doet deze oefening minimaal zes keer. Het speeksel versterkt de milt. Dat is belangrijk omdat de milt verant-woordelijk is voor de aanmaak en de kwaliteit van het bloed.

Verder doe je de vijf elementen oefeningen (water-hout-vuur-aarde-metaal, ofwel in deze volgorde nieren/blaas, lever/galblaas, hart/dunne darm, maag/milt/alvleesklier en longen/dikke darm). Je doe extra oefeningen voor de nieren, lever en milt.

Bij overgang richt je je ook speciaal op de nierenergie en miltenergie om de onzekerheid terug te dringen en je afweersysteem sterker te maken. De conceptie-meridiaan, is ook met de nierenergie verbonden en vindt haar oorsprong in de baarmoeder. Het element aarde zorgt ook voor stabiliteit. Ook het vochtprobleem ga je zo te lijf.

Baarmoeder en de relatie met andere organen

De baarmoeder vervult een functie bij menstruatie en zwangerschap. De conceptie-meridiaan ontspringt in de baarmoeder. Hoe zit de relatie met andere organen in elkaar? De menstruatie is afhankelijk van de nierenergie met als energie de groeikracht (jing) en van de manier hoe het bloed functioneert in de milt en de lever. Belangrijke organen voor de baarmoeder zijn, levert, milt en nieren.

Het bloed ontstaat door transformatie van voedsel. De milt haalt uit het voedsel de bijzondere-, fijne- en zuivere essentie. De milt beheerst het bloed. De lever slaat bloed op dat niet direct verspreid hoeft te worden. Bij vrouwen wordt meer bloed aangemaakt dan bij mannen. Tijdens de menstruatie wordt het teveel afgevoerd. De verhouding bloed/energie bij de vrouw is aan maandelijkse schommelingen onderhevig. Is er sprake van disharmonie in de energie?n van milt en lever voor de verdeling van het bloed, dan kan opeenhoping van bloed in de lever storingen geven. Ook de nierenergie wordt verstoord. De nieren en blaas werken samen. De nieren zijn verbonden met het hormoonstelsel en de blaas met het hormoonstelsel en de middenhersenen.

De longen raken in disharmonie wat het verdampen van het vocht betreft en dat heeft weer gevolgen voor de slijmvliezen. Daardoor ontstaat er vaak te taaie slijmvliezen, hetgeen negatief kan werken op de baarmoeder.

Gevolgen verwijdering

Door het in evenwicht brengen van de verstoorde energie?n middels van de vijf elementenoefeningen van tai chi tao, kan men erger voorkomen en naar herstel werken. In het westen is men te gauw geneigd om bij baarmoederklachten de baarmoeder te verwijderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de milt, lever, nieren en eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de schildklier (stofwisseling). Dit verklaart ook dat vrouwen in de overgang dikker kunnen worden. Omdat de milt, nieren, longen er ook bij betrokken zijn kan bij verstoring ook opeenhoping van vocht ontstaan (o.a. in de enkels en voeten).

Het heeft ook gevolgen voor de lever. Het bloed in de lever kan zich teveel ophopen. Vaak is een pijnlijke verstoorde lever het gevolg. Er kan ook een bloedprop in de lever ontstaan. Door verwijdering van de baarmoeder of eierstokken wordt ook het hormoonstelsel in de war gebracht en dat kan voor verschillende ongemakken zorgen. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld lage rugpijn, spierpijn (de lever is namelijk verbonden met spieren en pezen en ook met de ogen). Bij vrouwen zonder baarmoeder is ook de bloedciculatie niet altijd optimaal zodat het zuurstoftransport via de bloedbaan zwakker wordt.

Als de baarmoeder, vanwege kanker bijvoorbeeld, verwijderd moet worden dan is het beter een deel te laten zitten. Dit is in sommige wetenschappelijke studies ook beaamd.

Een ander punt waardoor er verstoring in de baarmoeder kan ontstaan is het hormoonstelsel dat in de war is geraakt. Door de toename van chemicalieën die het lichaam binnenkomen ontstaat er een teveel aan oestrogeen. Gesproken kan worden van een dominantie aan oestrogenen. Er ontstaat daardoor een verzwakking van het progesteron-hormoon.

Verder hebben de hygi?nische middelen voor vrouwen, maandverband/tampons, een negatieve invloed. Deze worden gebleekt met dioxine en verschillende gevallen wordt er asbesto (asbest) in verwerkt. Het absorptievermogen wordt overdreven. Daardoor wordt het slijmvlies in de vagina en baarmoeder onttrokken alsmede de belangrijke beschermende zuren.

Voeding

Goede voeding is ook belangrijk. Maar tegenwoordig verstaat men onder gezond eten, magere-, light-, slanki en vetvrij- of vetarme voedings-producten en een 1000, 600 calorieën dieet. Door zogenaamde moderne landbouw-methoden is de grond verarmd waardoor er een tekort aan selenium an andere mineralen ontstaat. Met name krijg je ook te weinig zink binnen.

Zink zorgt voor de enzymen, stofwisseling, pijnappelklier, bijnieren, eierstokken, ontwikkeling van het skelet, leverfunctie, de opname van vitamine A in de lever, reuk- en smaakvermogen, bloeddruk, bloedsuikerspiegel en infectiebescherming.

Zink zit onder anderen in volkorenproducten, zilvervliesrijst, havermouth, amandelen, peulvruchten, bladgroenten, avocado's, eieren, schaaldieren, sardines, varkensvlees, lever, gedroogde biergist.

Volg geen afval-dieet met magere-light of slanki-producten, want dat verstoord de stofwisseling en het spijsverteringssysteem. De voedingswaarde is namelijk zeer gering. In Tai Chi Tao heb je oefeningen die het spijsverteringssysteem verbeteren en meer energie geven.

Enkele dagelijkse oefeningen

Het masseren van de binnenkant van de benen

Een goede massage voor vrouwen in de overgang of vlak daarvoor is het goed masseren van de binnenkant van de benen. Eerst de binnenkant van het rechterbeen (onderbeen en dan bovenbeen) goed wrijven, zo'n dertig tellen en dan idem van het linkerbeen. Begin weer opnieuw. Doe dat totaal minimaal 5 minuten. Beklop daarna met de handpalmen een minuut de binnenkant van de benen. In China wordt deze oefening aanbevolen en vrouwen in de overgang hebben er veel baat bij. Je kunt er echter ook op jongere leeftijd mee beginnen.

Oefeningen voor de baarmoeder

Je tong baden in het hemelse water en speeksel laten dalen naar je baarmoeder

Zit op een stoel. Handen in je schoot, rechterhand boven en topjes van duimen tegenelkaar. Knijp je bilspieren tegen elkaar en laat de energie-stuwing langs je wervelkolom omhoog gaan, maak dan speeksel in je mond, beweeg je tong enkele keren door het speeksel en slik het in en ontspan. Begin opnieuw. Doe dit zes keer.

Het Paleis reinigen

Ga zitten. Leg je handen op je onderbuik ofwel je baarmoeder. Voel je baarmoeder en kijk in gedachte in je baarmoeder. Adem rustig in en uit en ontwikkel een prettig gevoel in je baarmoeder. Enkele minuten.

Laat lichtenergie in het Paleis toe

Je handen liggen nog op je baarmoeder. Adem iets dieper in en voel de luchtstroom door je neus naar binnen gaan en neerdalen in je baarmoeder. Denk bij het inademen aan een lichtstraal die je naar binnen laat gaan en die donkere energie en pijn verdrijft. Bij het uitademen laat je alles langs je benen en voeten in de aarde verdwijnen. Enkele minuten toepassen.

Een energiebal in het Paleis brengen

Pak met je handen een denkbeeldige bal vast en beweeg die bal in mooie ronde bewegingen, tot dat je energie in je handpalmen voelt. Hou die energiebal enige tijd voor je buik en verplaats de energiebal in je baarmoeder. Hou die energiebal daar enkele minuten.


Links:


Hormonen en Tai Chi Tao

Hormonen en ouderen

Alie Kraak overleden omdat huisarts niet wilde komenTai Chi Tao is toegankelijk voor iedereen.

Tai Chi Tao kent geen beperkingen.

Tai Chi Tao bestaat niet uit oefeningen alleen.
Tai Chi Tao is een ontspannings-, bewegings- en
gezondheidsmethode. Tai Chi Tao geeft je meer
inzicht in het leven en leefwijze door zelfontplooiing.
Door Tai Chi Tao leer je het natuurlijk proces weer
ontdekken en waarderen.


Tai Chi Tao zorgt voor een helend bewustzijn. Het
geeft je meer verdieping in je leven. Tai Chi Tao
zorgt er voor dat je de dingen die je doet een stuk
gemakkelijker kunt doen, zodat stress vermeden wordt.Source: http://www.jankraak-taichitao.nl

Menstruatie, een heilige gebeurtenis

door Jan Kraak
2002

Stuurloos
Menstruatie verloopt niet altijd even gemakkelijk. Veel bloedverlies bij menstruatie komt door disharmonie in de milt- en leverenergie. Door het stuurloos worden van het bloed en onvoldoende chi kan het bloed niet meer worden beheerst.

Te heftige menstruatie is een disharmonie die vaak ontstaat door drukte, overwerktheid, spanning, carriére maken, ongeduld, een ongeregeld levensritme, verstoring bioritme, verstoring spijsverterings-organen. Een combinatie van deze factoren leidt tot dusharmonie van de normale menstruatie.De milt zorgt voor de aanmaak van bloed, zorgt voor de spijsvertering en is verbonden met het lymfeklierstelsel. De lever slaat bloed op, dat niet direct hoeft te circuleren. Let wel, de vrouw maakt meer bloed aan dan de man en dat is ook logisch vanwege de functie van de menstruatie. Het hart zorgt voor de distributie.Belangrijk zijn hierbij ook de vijf elementen-oefeningen voor de lever, milt en het hart.

Dus te heftige bloedingen komt door een verstoring van de lever- en miltenergie. Als het bloed donker rood is en er zitten klonten in, dan is de hoofd oorzaak de lever, die het bloed te lang vast houdt. Is het bloed dun en lichtrood dan ligt het aan de milt.

De menstruatie is een belangrijk moment. Het is letterlijk en figuurlijk een bloeiend moment. Menstruatie geeft volheid en een energievolle uitstraling. In veel culturen wordt dit onderstreept en voeren vrouwen hiervoor een ritueel uit.

Menstruatie is geen onrein moment maar juist een bloeiende en spirituele gebeurtenis verbonden aan de kosmos en staat onder invloed van zon en maan. In westerse culturen en de door mannen overheerste maatschappijen is dit verdrongen en in de vergetelheid geraakt.

Indiaanse vrouwen krijgen van de mannen alle gelegenheid om zich terug te trekken en maand-rituelen uit te voeren. Dat komt omdat zowel de mannen als de vrouwen nog sterk met de natuur verbonden zijn.

De westerse levenswijze zorgt voor disharmonie. Bij natuurvolken voeren vrouwen nog een menstruatie-dans uit. In deze dans wordt veel met de heupen, bekken, kortom met het hele buikgebied gewerkt. Een westerse dans is stijf. Door invloed van culturen, Afrikaanse, Hawaïaanse, Arabische (buikdansen) en andere, is dat ook in het westen weer populair geworden. Daarvoor vond men het maar obscuur.

Hoe je met je bekken kan werken zie je aan de twist, salsa, Cubaanse rumba en buikdansen. Maar het kan ook met tai chi tao-oefeningen en het tai chi tao-spel spelen met de energiebal. Werk bij menstruatieklachten dus veel met het bekken en breng door middel van de vijf elementen tai chi tao weer harmonie in het geheel. En beschouw de menstruatie als een krachtige energie en een spiritueel gebeuren.


Source: http://www.jankraak-taichitao.nl

sexta-feira, 25 de maio de 2007

Holistische therapieën

Arthur van Steen

Alle holistische therapieën zijn gericht op genezing van de totale mens. Zoals eerder vermeld werken de reguliere therapieën in veel gevallen meer symptoom-onderdrukkend.

Er bestaat hiervoor een groot aantal therapieën die volgens het holistisch denken werken. De in mijn praktijk gebruikte holistische therapieën zal ik hieronder uiteenzetten.


3.1 Klassieke homeopathie

Aura, genen (DNA/RNA)

Miasma is een term binnen de klassieke homeopathie en een basisbegrip dat van belang is bij het ziek worden.

Het miasma, een negatieve overerfelijke energie, zit in de aura. De aura vertegenwoordigt zowel de stoffelijke- als de psychisch-emotionele energie. Dit negatieve stoorveld ontstaat op de aarde. Het miasma begint dus op het lichaam, in de genen. De genen bestaan weer uit het DNA/RNA. Bepaalde basisparen (DNA/RNA) zijn onder invloed van het miasma niet goed tegenover elkaar komen te zitten, waardoor bepaalde functies in het lichaam niet goed werken. Dit kan teruggevoerd worden naar een chemische reactie. Bij een vroegtijdige behandeling met klassieke homeopathische middelen kan elke ziekte in de beginfase hersteld worden. Op cellulair niveau kunnen homeopathische geneesmiddelen veranderingen teweegbrengen. Hierover werd onlangs gepubliceerd.

Het miasma wordt van de biologische ouders overgeërfd. Een kind dat geboren wordt uit ouders die dragers zijn van het miasma, of het nu wel of niet tot uiting is gekomen, zal in zijn erfelijke aanleg het miasma met zich meedragen. Het miasma hoeft zich niet te ontwikkelen. Heeft één van de ouders het miasma dan kan het zijn dat het kind het miasma niet overerft. Men kan hier achterkomen door een klassiek homeopaat te consulteren.

Het ontstaan van het miasma
Het miasma is ontstaan doordat onze voorouders, vele generaties geleden, behandeld zijn met symptoom-onderdrukkende, agressieve therapieën (geneesmiddelen). Symptomen zijn niets anders dan het afvoeren van een negatieve energie. Het resultaat van die geneesmiddelen was tóén het verdwijnen van de symptomen. Echter het energetisch stoorveld zorgde bij latere generaties voor symptomen op een dieper gelegen niveau.

De 3 meest voorkomende miasma-beelden zijn psora-, sycotisch- en syfilitisch-miasma.

Psora, het meest voorkomende miasmabeeld, komt bij 80% van de chronisch zieke mensen voor. Generaties terug had men nog geen antibiotica voor hen die aan schurft of aan andere chronische huidaandoeningen leden. Agressieve middelen zoals Sulfur, zwavel, werden ter behandeling van schurft gebruikt. Dit middel is de grondlegger van het psora-miasma. Als gevolg van dit miasma kunnen zich allerlei ziektebeelden ontwikkelen. Huidaandoeningen kunnen dus een gevolg zijn van dit miasma. Ook ziekten op andere niveaus, zoals bijvoorbeeld reuma, depressie kunnen hiervan het gevolg zijn. Ook nu nog worden zwavelpreparaten gebruikt bij huidaandoeningen zoals bijvoorbeeld in sommige antiroos middelen. In principe moet de eigen zelfgenezende kracht ervoor zorgen dat het lichaam weer gezond wordt. Bij het psorabeeld worden o.a. de volgende plantaardige middelen gebruikt: Pulsatilla (wildemanskruid), Lycopodium (grote wolfsklauw) en Mezereum (peperboompje).

Sycotisch heeft te maken met gonorroe. Dit is een ontsteking of chronische weefsel woekering in de huid in de omgeving van de geslachtsorganen. Onder het sycotisch-miasma vallen ook de wratten en myomen. Plantaardige middelen zoals Thuja, de levensboom werden er toen voor gebruikt. Ook hier werd de gonorroe-infectie onderdrukt. In veel gevallen is een gonorroe-infectie het gevolg geweest van een verlaging van het afweermechanisme als gevolg van de aanwezigheid van een psora-miasma. Bij de behandeling van de huidige patiënten is het homeopathisch geneesmiddel Thuja occidentalis werkzaam op het sycotisch-miasma. Dit middel is vaak een onderdeel bij de psora-miasma behandeling.

Syfilitisch heeft te maken met de aanwezigheid en het onderdrukken van de besmettelijke chronische geslachtsziekte syfilis. Het middel dat vroeger werd gebruikt was Mercurius of kwik. Dit miasma komt niet erg veel voor. Het belangrijkste middel voor de behandeling van dit stoorveld is Mercurius solubilis.

Het is maar net de vraag in hoeverre het miasma vat op de mens heeft gekregen. In het gunstige geval geval zal het miasma zich manifesteren op de huid. Dit merken we bijvoorbeeld aan de pasgeboren baby’s met koemelkallergie en eczeem. Het is de buitenkant van het lichaam en dan is het eigenlijk heel subtiel. Het kan dieper liggen, zodat de vitale organen aangetast zijn, bijvoorbeeld de lever of het hart. Er zijn dan meridianen uit balans geraakt. Het kan nog dieper liggen en wel in de psyche. Dit gaat meer naar het niveau van de chakra's toe. Deze mensen voelen zich fysiek heel fit, maar op psychisch-emotioneel vlak voelen zij zich helemaal niet prettig. Bij sommige mensen staan zowel de meridianen als de chakra's onder invloed van het miasma. Wat er dan bij een homeopathische behandeling kan gebeuren, is dat de stoorvelden die zich vanuit het miasma op de chakra's gemanifesteerd hebben, eerst geleidelijk via het lichaam afgevoerd worden.

Bijvoorbeeld 5 chakra's stromen niet optimaal (keel, hart, zonnevlecht, heiligbeen en staartbeen). Na de eerste behandeling functioneren de keel- en hartchakra. De 3 onderste chakra's stromen nog niet goed door, zodat de negatieve energie op een andere manier uit het lichaam moet. Het gevolg daarvan is, dat mensen toch nog klachten op fysiek niveau ontwikkelen. Juist in de onderste chakra's heeft men een hoop emoties vastgezet. Bij veel mensen, van wie die onderste chakra's niet doorstromen, kunnen homeopathische behandelingen bijdragen aan het weer laten doorstromen van negatieve energie. Tijdens deze behandeling kunnen deze mensen depressief of agressief worden.

Het herpesvirus, koortsuitslag, is een geslachtsziekte. Van de voorouders erf je het psora-beeld. Het eigen afweermechanisme is ten gevolge van dat psora-beeld zwak. Hierdoor heeft men de kans gekregen om geïnfecteerd te raken met het bewuste virus. Een herpesvirus is een zeer vervelend virus, te vergelijken met een aidsvirus. Het virus trekt zich terug in de zenuwbanen en verlaat het lichaam nooit meer. Het blijft een zwakke plek. Als het afweermechanisme, de constitutie, weer sterk genoeg is, zal men van de virus geen last ondervinden. Men kan óók geïnfecteerd raken met dit virus maar door de sterke constitutie nóóit een koortslip ontwikkelen.

Bijna iedereen wordt met een of meerdere miasma’s geboren. Heel vaak is het miasma latent aanwezig en manifesteert het zich gedurende ons leven. Zo kan het dus voorkomen dat iemand altijd gezond geweest is en opeens chronische klachten gaat ontwikkelen. Soms is de aanleiding tot het actief worden van het miasma aanwijsbaar, bijvoorbeeld na een periode van veel spanning. Een emotionele gebeurtenis is dan de zuurstof die het miasma doet oplaaien. Dit is niet noodzakelijk, maar in vele gevallen gebeurt dit wel. In andere gevallen komt het miasma spontaan tot ontwikkeling.

Positief denken, het volgen van een dieet of meer rust, magnetiseren, voetreflexologie etc. hebben niet voldoende effect op de genezing. Ook reguliere medicatie, acupunctuur etc. hebben geen volledige invloed op de miasma’s. De enige snelle en doeltreffende remedie om het miasma te doven is het gebruik van klassieke homeopatische middelen. Een en ander betekent natuurlijk niet dat er naast deze therapie geen andere therapie als ondersteuning gevolgd kan worden. Bovendien kan zelfwerkzaamheid het genezingsproces zeer gunstig beïnvloeden

Door toediening van klassieke homeopathische middelen met een hoge potentie, die dieper op de basisconstitutie inwerken, verkrijgt men een betere energetische doorstroming van het lichaam. De mensen gaan dan ook weer makkelijker en subtieler met hun leven om. Zij die via de klassieke homeopathie hun miasma doven zijn miasmavrij en zullen bij de conceptie van hun nakomelingen, het miasma niet meer overerven. Indien de partner ook miasmavrij is zullen de kinderen "schoon" ter wereld komen.

Werking van homeopathische geneesmiddelen
Het miasma moet uitgedoofd worden met behulp van klassieke homeopathische geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen bestaan uit energie. De vloeistof, korrels of tabletten die ingenomen worden zijn slechts de dragers van deze energie (zie bereiding van homeopathische geneesmiddelen). Ieder middel heeft een bepaalde frequentie, terwijl de sterkte bepaald wordt door de potentie.

Het miasma kan opgebouwd zijn uit een negatieve energie van één frequentie. In dat geval kan volstaan worden met de inname van een aantal opeenvolgende potenties van één klassiek homeopathisch geneesmiddel.

Meestal bestaat het miasma uit een aantal frequenties en worden er verschillende middelen achtereenvolgens ingezet om het totale miasma uit te doven. De tijdsduur tussen de inname van twee verschillende potenties of verschillende geneesmiddelen is ongeveer 4 à 5 weken. Deze tijd is noodzakelijk om het geneesmiddel volledig te laten werken, zodat het in onze energetische systemen wordt opgenomen. Wegens deze procedure duurt een klassiek homeopathische behandeling derhalve ook een aantal maanden tot een jaar of meer. Eén en ander is afhankelijk van de grootte van het miasma. Als het miasma verdwenen is kan het nooit meer terugkomen. Een klassiek homeopathisch geneesmiddel heeft dezelfde frequentie als de negatieve energie van het miasma. Door het toedienen van het geneesmiddel voegen we derhalve dezelfde negatieve energie toe. Doordat de fasen van de energie-frequenties van het miasma en die van het geneesmiddel ten opzichte van elkaar verschuiven vindt er uitdoving plaats.

Hahneman is de grondlegger van de hedendaagse homeopathie. Hij publiceerde reeds in 1796 een wetenschappelijk artikel met daarin de grondregel van de homeopathie "Similia similibus curentur". Dit betekent dat een ziektebeeld te genezen is met het gepotentieerd middel dat in pure vorm bij een gezond mens juist de symptomen van deze ziekte doet veroorzaken.

Door het uitdoven van het miasma kan de eigen zelfgenezende kracht alle energetische systemen weer in balans brengen. Hierbij kunnen ondersteunende alternatieve geneesmiddelen en andere therapieën een goede aanvulling zijn.

Bereiding van homeopatische geneesmiddelen
Homeopathische geneesmiddelen kunnen als uitgangsstof plantaardig materiaal hebben. Ook mineralen, chemische stoffen en dierlijk materiaal worden gebruikt. Iedere stof bevat een inwendige energie. Door middel van de homeopathische bereiding wordt deze energie vrijgemaakt en versterkt. Dit proces wordt potentiëren genoemd. Het bereiden van homeopathische geneesmiddelen is aan strikte regels onderworpen. Het gebruikte uitgangsmateriaal dient uiterst zuiver te zijn, zodat alleen de energie van de gewenste stof vrijgemaakt wordt.

Als we uitgaan van plantaardig materiaal, wordt dit eerst vermalen en met alcohol vermengd. Er wordt een extract gemaakt, de zgn. oertinctuur. Van deze oertinctuur wordt 1 deel gemengd met 9 delen alcohol. Vervolgens wordt er krachtig geschud. Dit schudden is essentieel voor de bereiding ! Hierdoor wordt energie aan het mengsel toegevoegd. Het gevolg is dat de oorspronkelijke energie van het plantaardig materiaal versterkt wordt. De nu verkregen vloeistof wordt D 1 genoemd. Het extract is decimaal 1 x verdund en geschud. Binnen de homeopathie is de hoogste D-potentie D 1000. Met andere woorden 1000 x gepotentieerd. Naast de D-potenties kennen we de C-potenties. Dit betekent dat er in stappen van 1 op 100 gepotentieerd is. Deze potenties gaan ook tot C 1000.

Een speciale manier van de bereiding volgens de centisimale verdunning zijn de zgn. K(orsakoff)-potenties. Deze potenties werken sterker dan de normale C-potenties. Dit komt doordat er niet zoals bij de C-potenties 1 deel van de oertinctuur bij 99 delen alcohol wordt gevoegd (= C 1) en hiervan weer 1 deel bij 99 delen alcohol (= C 2). Dit wordt de meerglas-methode genoemd.

Volgens de methode Korsakoff worden 99 delen oertinctuur verwijderd en worden er vervolgens 99 delen alcohol toegevoegd en er wordt geschud (= 1 K). Vervolgens worden er 99 delen verwijderd en weer 99 delen alcohol toegevoegd en geschud (= 2 K). Deze methode wordt derhalve de enkelglas- methode genoemd.

Tegenwoordig worden de Korsakoff-potenties zeer veel gebruikt. Deze potenties gaan t/m CMK. Dit betekent dat er 100.000 x gepotentieerd is.

Daarnaast zijn er nog de zgn. LM-potenties. Deze worden bereid in de verdunning 1 op 50.000. Hiervan gaan de potenties t/m LM-30. De hoge potenties worden verneveld over poreuze suikerkorrels, globuli of granulen genoemd. De alcohol verdampt doch de energie wordt nu opgenomen door deze suikerkorrels.

De lage potenties zoals D 4, D 6 en D12 werken erg stoffelijk en kunnen meestal zonder gevaar toegepast worden. Deze middelen worden regelmatig ingenomen, bijvoorbeeld 1 x daags. Bij acute aandoeningen hebben deze middelen een goede uitwerking. Ook kunnen ze ingezet worden in de opbouwfase nadat het miasma door hoge potenties uitgedoofd is.

De klassieke homeopathie met de hoge potenties wordt alleen door deskundigen voorgeschreven. Deze geneesmiddelen werken heel diep door. Meestal wordt er een dosering van 3 korrels per maand gegeven.

De bereiding van homeopatische geneesmiddelen met als uitgangsstof mineraal materiaal, vindt op dezelfde wijze plaats. In plaats van alcohol als medium wordt er echter melksuiker gebruikt. We noemen deze vorm van bereiding "verwrijven".

Lage potenties homeopathie en complex-homeopathie
Deze groep geneesmiddelen werkt met minder hoge energievormen en kan daarom ingezet worden bij acute klachten. Ze worden ook gebruikt in de opbouwfase nadat het miasma door middel van klassieke homeopathische geneesmiddelen is uitgedoofd. Onder deze noemer vallen ook de meeste middelen die bij apotheek en drogist verkocht worden voor zelfmedicatie. De werking is op zich goed. Een eventuele verkeerde keuze is meestal zonder nadelige gevolgen. Deze geneesmiddelen zijn meestal te prefereren boven de chemische middelen uit de allopathie. Indien er echter sprake is van een miasma zullen deze middelen niet of slechts kortstondig verbetering van de klachten geven.

3.2 Nosoden

Nosoden behoren wat betreft potentie tot de klassieke homeopathie. Er worden meestal hoge potenties voorgeschreven. Als uitgangsstof hebben nosoden infectieus materiaal. Ze zijn dus enigszins vergelijkbaar met een inenting. Bij het gebruik van nosoden wordt echter de energie van de ziekteverwekker toegediend en niet de onschadelijk gemaakte ziekteverwekker zelf.

3.3 Organotherapie

De organotherapie is op dezelfde wijze bereid als de homeopathische geneesmiddelen, dus door potentiëren. Als uitgangsstof wordt dierlijk weefsel gebruikt (schaap). De organotherapie heeft tot doel om organen of weefsels te activeren of te sederen. Daarom werkt deze therapie in op het fysiek lichaam. Indien nodig kan ook de energie van bijvoorbeeld de hersenschors of hormonale systemen weer hersteld worden. Deze geneesmiddelen hebben indirect ook een zeer grote invloed op de psyche. Organotherapie wordt niet alleen gebruikt als ondersteuning van de klassieke homeopathie maar ook als opbouwend geneesmiddel na het verdwijnen van het miasma. Bij deze therapie worden globuli en ook druppels voorgeschreven. De meest gebruikte potenties zijn C 4 (activerend) en C 9 (sederend). Deze geneesmiddelen dienen dagelijks ingenomen te worden. Het gaat hier om lage potenties. De periode van inname is ongeveer 10 à 15 dagen. Deze geneesmiddelen zijn beslist niet geschikt voor zelfmedicatie.

3.4 Gemmotherapie

Gemmo is afgeleid van het Latijnse woord gemma, dat knop betekent. Deze geneesmiddelen worden bereid uit delend weefsel van planten zoals knoppen en toppen, kiemen en jonge loten. Omdat hier de groei plaatsvindt, gaat men ervan uit dat deze gedeelten van de plant een zeer hoge energie bevatten. Tevens bevatten zij nog actieve enzymen. Om de enzymen niet te vernietigen, worden de gemmotherapeutica niet bereid met ether maar met glycerine, alcohol en water. Ze worden niet hoog gepotentieerd, slechts tot D1. Daarom vallen ze eigenlijk onder de fytotherapie (kruidengeneeskunde). Deze therapie is vrij nieuw en er wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Tegenwoordig wordt de gemmostof veelal verwerkt tot complexmiddelen. Gemmotherapeutica kunnen zowel werkzaam zijn op het fysiek- als op het psychisch-emotioneel niveau. Zo werkt de gemmostof op bijvoorbeeld het drainage- of op het transportsysteem van het lichaam. Een aantal middelen zoals de zwarte bes, Ribes nigrum en de zilverlinde, Tilia tomentosa, heeft een hele specifieke werking op bijvoorbeeld het afweersysteem. Ook voor deze medicatie geldt dat de beste werking verkregen wordt door het middel gedurende langere tijd te gebruiken.

3.5 Bach flower remedies

De Engelsman Dr. Edward Bach ontwikkelde rond 1930 deze therapie. Hij ging ervan uit dat bloemen veel energie bevatten. Hij was in staat de genezende kwaliteit van een bloem te voelen door z'n hand erboven te houden. De Bach flower remedies werken in op negatieve gemoedstoestanden. Voor de bereiding van de remedies, er zijn 38 verschillende en 1 complex, worden 's morgens bloemen van wilde kruiden, struiken of bomen geplukt. Vervolgens worden ze in grote platte schalen met zuiver water gelegd. Dr. Bach was in de overtuiging dat de bloemen hun genezende kracht aan het water afgeven. Om te conserveren wordt het water met de genezende kracht vermengd met brandewijn. Men heeft nu de stock-oplossing.
Van deze oplossing worden wat druppels vermengd met water in een flesje. Deze oplossing is het geneesmiddel dat meegegeven wordt aan de patiënt. Vanuit dit flesje dient de patiënt dagelijks weer een aantal druppels te vermengen met wat water en in te nemen. Evenals bij de klassieke homeopathie en de organotherapie vindt de bereiding dus plaats door verdunning. Er wordt echter niet gepotentieerd. De werking van Bach-remedies kan zeer sterk zijn! In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt moet men met het gebruik van deze geneesmiddelen zeer voorzichtig zijn. De keuze van de remedies en de dosering moeten overgelaten worden aan deskundigen op dit gebied.

3.6 Lithotherapie

Deze therapie maakt gebruik van gepotentieerde mineralen en gesteenten. De gebruikte potentie is D 8. In de praktijk is gebleken dat de middelen zowel voor fysieke als voor psychisch-emotionele symptomen inzetbaar zijn. Over deze laatste toepassing is in de literatuur weinig vermelding te vinden. De lithiumhoudende gesteenten worden hier en daar genoemd. De bereiding van de lithotherapeutica is gelijk aan de bereiding van homeopathische geneesmiddelen. Wegens de lage potentie is ook hier weer sprake van een frequente inname.

3.7 Magnetiseren

Magnetiseren is het doorgeven van kosmische positieve energie. Deze energie kan gebruikt worden om de aura, het elektromagnetisch veld om ons heen in harmonie te brengen. Stagnerende energie gaat weer stromen en tekorten worden aangevuld. De persoon die magnetiseert dient zelf miasmavrij en energetisch in balans te zijn. Tevens is het van belang dat hij of zij goed geaard is. Dit betekent dat de negatieve energie die vrijkomt van de patiënt door de magnetiseur afgevoerd kan worden naar de aarde. Veel onderzoek is er gedaan naar magnetiseren door de Oostenrijkse arts Frans Anton Mesmer (1734-1815). Het Engelse woord voor magnetiseren, mesmerize, duidt hier nog op. Hij gaf zijn onderzoek weer in 27 stellingen. Ik zal een aantal belangrijke noemen:


1 Er bestaat een wederkerige aantrekking tussen de hemellichamen, de aarde en de bezielde lichamen.
2 Een algemeen en overal aanwezig zijnd fluïde van een ijlheid zonder weerga en van een natuur, die het in staat stelt tot het ontvangen, uitbreiden en doorgeven ervan is het medium van deze wederzijdse werking.
9 Het openbaart zich speciaal in het menselijk lichaam door eigenschappen, die overeenkomen met die van de magneet. Men onderscheidt ook ongelijknamige, tegengestelde polen.
11 De karakteristieke werking en kracht van het dierlijk magnetisme kan aan andere, bezielde en onbezielde lichamen overgedragen worden. Beide zijn er meer of minder gevoelig voor (hierop berust de werking van een talisman, ingestraald water etc. - de auteur).
14 Zij werkt op zeer grote afstanden in, zonder dat zij de hulp van een als medium dienend lichaam nodig heeft (op afstand magnetiseren! - de auteur).
21 Dit systeem zal nieuwe gezichtspunten openen omtrent het wezen van het vuur en het licht, evenals over de theorie van de aantrekkingskracht, die van eb en vloed, die van de magneet en de elektriciteit.
26 Met deze kennis gewapend, zal de arts in staat zijn met zekerheid over de oorsprong, de aard en de vorderingen van de meest gecompliceerde ziekte te oordelen; hij zal het laatste verhinderen en zal ze genezen ongeacht ouderdom, temperament en geslacht van de patiënt.


De ideeën van Mesmer zijn nog steeds actueel en geven aan dat er na twee eeuwen nog niets veranderd is. In feite was het magnetisme al bij de oude Egyptenaren bekend. Door de geschiedenis heen worden we voortdurend geconfronteerd met genezing door handoplegging, rituelen en magische woorden.

Er bestaan verschillende methoden van magnetiseren

Magnetiseren vanuit de handen
Deze methode van energie overbrengen is voor veel mensen toepasbaar en eventueel ook aan te leren. Bij deze methode wordt energie opgenomen vanuit de kosmos. Deze energie gaat vervolgens door de bovenste chakra's van degene die magnetiseert (behandelaar). Via de handen wordt het overgedragen aan de persoon die de behandeling ondergaat. De handen kunnen o.a. gebruikt worden om lokaal te magnetiseren, waarbij bijvoorbeeld pijnlijke plekken (stagnerende energie ) extra aandacht kunnen krijgen. De trilling van die kosmische energie is daarom ook nooit hoger dan de frequentie van de trilling van het fysiek lichaam van degene die magnetiseert (behandelaar). Het meest effectief is deze methode voor fysieke klachten.

Magnetiseren door concentratie
Bij deze wijze van magnetiseren wordt de persoon die behandelt als het ware "aangesloten" op een bundel kosmische energie. Degene die magnetiseert kan deze energie sturen naar plaatsen waar extra aandacht vereist is. Dit kunnen zowel de fysieke als de emotionele of mentale laag van de aura zijn. Aangezien de energie niet door het lichaam van de behandelaar gaat, behoud deze z'n hoge frequentie. Deze manier van magnetiseren is duidelijk effectiever dan magnetiseren vanuit de handen.

Magnetiseren op afstand
Met afstand wordt bedoeld dat de magnetiseur en de patiënt niet in elkaars nabijheid zijn. Geografische afstanden kunnen door energie moeiteloos overbrugd worden. Het magnetiseren gebeurt op dezelfde wijze als bij magnetiseren door concentratie.

Algemene reacties tijden en na het magnetiseren
De reacties tijdens en na het magnetiseren kunnen heel wisselend zijn. Ze zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de patiënt en de frequenties van de doorgegeven kosmische energie. De meest voorkomende reacties TIJDENS het magnetiseren zijn o.a. het ervaren van een enorme rust, gevoel alsof er stroompjes door het lichaam gaan, warmte of juist kou waarnemen.

De meest voorkomende reacties NA het magnetiseren zijn o.a. een sterk ontspannen gevoel, een sensatie van enigszins afwezig zijn, loskomen van emoties, slaap krijgen. Een grote groep mensen ervaart echter niets. Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt ! Men is alleen (nog) niet in staat om deze zeer subtiele energie te beleven. Een en ander hangt af van de persoonlijke energieopbouw. Sommige mensen worden energetisch gevoeliger gedurende hun leven. Anderen zijn echter door hun energieopbouw nooit in staat deze energie waar te nemen. Wellicht past het niet in de persoonlijke levensopdracht om deze energie te beleven.


Source: http://www.spiriweb.nl