sábado, 22 de setembro de 2007

Hersengolven en interactie met aliens

TT-REPORT
6 april 2007
Wanneer men de interactie tussen een mens en een alien wil begrijpen (bv. bij alien abductions), is het nodig dat men enige kennis heeft over de verschillende hersengolf frequenties en de verdeling van het menselijk verstand in drie delen: bewust, onderbewust, en onbewust. Deze hersengolven opereren op verschillende frequenties en sturen verschillende delen van het verstand aan om dominant te worden. Onderzoek veronderstelt dat bij interactie tussen een mens en een alien verschillende hersengolf frequenties worden aangestuurd. Dit verklaart de vaak droomachtige staat of alternatieve realiteit die vaak in rapporten over encounters met aliens wordt omschreven.


Er zijn vier verschillende frequentiebereiken voor het menselijk brein, die overeenkomen met verschillende mentale activiteiten die de hersenen uitvoeren.

Het Beta hersengolf bereik is van 15-40Hz en komt overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen, bv. wanneer mensen actief bezig zijn met hun werk, een discussie hebben, een lezing geven, etc.


Het Alpha hersengolf bereik is van 9-14Hz en komt voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren, zoals bij het luisteren naar muziek, mediteren, een wandeling maken, etc. In zowel de Beta als de Alpha hersengolf-staat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren.

Het Theta hersengolf bereik is van 5-8Hz en komt voor wanneer mensen zich in een diepe trance bevinden, zoals bij meditatie, dagdromen, of een lichte slaap hebben. Een typisch voorbeeld zou zijn wanneer iemand over een bekende snelweg rijdt en zich in een diepe ontspannen staat begeeft, waar men vergeet dat men aan het rijden zijn. De persoon handelt dan vanuit het onderbewuste deel van de hersenen, dat vol zit met psychische energieën, die niet beschikbaar zijn voor het bewuste deel. Ervaringen in deze hersengolf-staat hebben meestal een droom-achtige kwaliteit en kunnen snel vergeten worden, zoals ook in het geval van dromen.

Het Delta hersengolf bereik is van 1.5-4Hz, en komt voor wanneer iemand in diepe slaap verkeert. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. De beroemde psycholoog Carl Jung, die tevens het UFO-fenomeen bestudeerde concludeerde dat UFO-ervaringen plaats vinden, wanneer Delta hersengolven gestimuleerd worden. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan hetgeen uitgevoerd werd.

Hoewel één of meer van deze hersengolven gelijktijdig kunnen voorkomen, is er normaal één dominant. Volgens bepaalde contactees opereren de alien rassen voornamelijk in de Theta en Delta hersengolven (hun equivalent van onze ontwaak-staat), slechts zelden in de Alpha hersengolf-staat, en nog minder in de Beta hersengolf-staat.

In contrast zijn de dominante hersengolven voor mensen in de ontwaak-staat de hogere frequentie Beta en Alpha hersengolven.

Getuigenverklaringen van abductees en contactees veronderstellen dat aliens zeer sterke mentale bekwaamheden hebben, die ze voornamelijk gebruiken om telepatisch met ze te communiceren en zelfs om controle over ze te hebben. De hypnotisch-achtige verstandshouding, die abductees en contactees vaak melden wanneer ze met aliens communiceren veronderstelt dat het menselijk brein zich verschoven heeft naar het Theta/Delta hersengolf bereik. Dit maakt de personen makkelijker beïnvloedbaar voor geboden van de aliens, omdat wanneer deze hersengolven dominant worden, er een verplaatsing is naar de niet-ontwaak staten, die verbonden zijn met de onderbewuste en onbewuste delen van de hersenen.

Het ontbreken van pijn dat abductees melden wanneer medische procedures worden uitgevoerd zonder enige verdoving veronderstelt de bekwaamheid van de aliens om Theta en Delta hersengolven - wanneer men wil - te beïnvloeden.

Het bewijs veronderstelt dat alien rassen op lage hersengolf frequenties opereren, die zowel krachtig als gericht genoeg zijn om zelfs op de meest veerkrachtige abductees en contactees invloed uit te oefenen. Getuigen beschrijven de grote moeite die ze hebben om bewust de hypnotische invloed van bepaalde alien rassen te weerstaan, die hen ontvankelijk maakt voor hun commando's. Dit verklaart de droomachtige interactie die vele getuigenverklaringen aangeven voor hun alien encounters, en maakt het moeilijk voor mensen om bewust zich te herinneren wat er gebeurde. Het is niet verwonderlijk, dat personen een werkelijke interactie met aliens rationaliseren als een dagdroom, terwijl misschien fysisch bewijs in de vorm van scoop marks of andere littekens bestaat! Omdat er geen bewuste herinnering is aan een contact met de aliens om de onderbewust en bewuste gevoelens te ondersteunen en het fysisch bewijs dat het contact heeft veroorzaakt, vindt er cognitieve dissonantie plaats, en verwerpt men soms de realiteit van de interactie. Dit betekent ook dat vaak belangrijke berichten, die gecommuniceerd worden in een contact-ervaring niet opgenomen worden door het bewust deel van de hersenen, en kortweg naar het onderbewuste en onbewuste deel van de hersenen verschuiven. Dit verklaart ook het fenomeen 'Missing Time' en waarom hypnose vaak gebruikt wordt als middel om de onderbewuste en onbewuste herinneringen aan wat heeft plaats gevonden te achterhalen.

Het volgende gechannelde bericht van een contactee Sasha verduidelijkt wellicht het een en ander:

Wij als aliens wanneer we communiceren met mensen moeten met jullie communiceren in jullie meest ontvankelijke hersengolf-staat. Beta, jullie ontwaak-staat, is een erg fijn gefocust en intense hersengolf en we vinden het zeer moeilijk om met jullie in deze staat te communiceren. We kunnen simpelweg niet onze energie uitbreiden en het voldoende op jullie dimensie te richten om echt effectief met jullie te communiceren wanneer je in Beta-staat bent.

Dus, daarom, vertrouwen we op Alpha, Theta en Delta hersengolf-staten waarin we met jullie communiceren. Omdat dat de hersengolven zijn waar jullie ontvankelijk zijn voor onze communicatie. Nou, hier komt de paradox. Onder jullie zelf, onder jullie mensen, hebben jullie het idee dat de enige geldige ervaring in Beta plaats vindt. ... Echter vindt ons contact voor het grootste gedeelte niet in Beta plaats. Dit is waarom mensen blijven zeggen, 'Waarom bezoeken aliens ons niet?' Het is omdat jullie verwachten dat wij in jullie Beta realiteit komen. Sommige aliens, die niet veel meer ontwikkeld zijn dan jullie, zijn misschien in staat om jullie in Beta te bezoeken. Maar wij kunnen jullie niet bereiken in deze staat. Het is een domein dat we niet kunnen betreden. Dus daarom communiceren we met jullie in Alpha, Theta en Delta.

Echter is voor jullie communicatie in die bereiken niet geldig. Jullie denken dat het gewoon een droom of visioen is en het totaal geen betekenis heeft. En dan zit je daar nog steeds en zegt, 'Waar zijn jullie?' We zijn er altijd geweest. Maar we communiceren met jullie in de enige hersengolven waarin we jullie kunnen bereiken. Het is aan jullie om een begin te maken met de communicatie in die andere golven als geldig te beschouwen. ...

Je voorbereiden op contact is niet zo zeer dat je wacht dat de aliens naar jou toe komen. In plaats daar van brengt het met zich mee dat je begint wakker te worden voor het contact, dat al heel lang gaande is. ...

We zullen je een verhaal vertellen wat er gebeurde met een kanaal (=contactee). Dit zal aantonen wat we bedoelen met contact, dat je niet herinnerd hebt met je bewuste deel van je hersenen. Het kanaal en haar partner reden een keer in een ver afgelegen gebied van de woestijn. Het was een Indianen reservaat en er was geen andere auto voor zover als je van horizon tot horizon kon zien. Het kanaal was aan het rijden en plotseling hoorde ze een stem in haar hoofd, niet echt een stem maar als een gevoel, die zei, 'Iets staat te gebeuren.' En, natuurlijk, zoals de meeste mensen werd ze erg bang. Maar plotseling gelijk nadat ze het bericht had gehoord stopte de auto er mee. Geen stroom - niets. Ze reed naar de berm van de weg, zette hem op de rem, en zette de auto uit. Er was behoorlijk wat gas. En zij en haar partner stapten uit de wagen en openden de motorkap. Ze keken erin en konden niets vreemd vinden, deden de klep dicht en gingen terug in de auto, en startten de auto. Hij werkte prima en ze reden weg. Dat is haar herinnering aan de ervaring.

Wil je weten wat er echt gebeurde? Toen zij en haar partner uit de wagen stapten en de motorkap openden, begon hun bewustzijn te verschuiven. Ze gingen snel naar Alpha en toen naar Theta. Terwijl in Theta, kwam ik, ikzelf, en ontmoette hen. Het was een erg korte encounter. We gingen weg. Zij gingen van Theta, door Alpha en toen terug naar Beta. Stapten in de auto en reden weg. Omdat zij in Beta leven, merkten ze niet eens op dat er een onderbreking was. Als een verdedigingsmechanisme creëerde de hersenen de perceptie van een aanhoudende tijdstroom. Maar, toch, er was contact. Nu, als het kanaal en haar partner niet in vakken verdeeld waren in termen van de grenzen tussen de niveaus van hun bewustzijn zou men deze ervaring herinneren.

In plaats daarvan had de herinnering een effect op hen maar niet bewust. Want nadat ze wegreden bleven ze tegen elkaar zeggen 'Voel je niet alsof er iets vreemds gebeurde daar net?' Het gevoel is altijd daar. Je kan misschien het gevoel niet vertrouwen en dan vergeten.Bronnen:

Preparing for Contact: A Metamorphosis of Consciousness, Lyssa Royal

The High-Performance Mind: Mastering Brainwaves for Insight, Healing, and Creativity, Anna Wise

(c) Toine Trust


Bron: http://www.aliencontact.org/readarticle.php?article_id=3

Sem comentários: