quinta-feira, 28 de maio de 2009

Eugenetica, een ongelooflijk indianenverhaal??

Mei 2009Eugenetica, een ongelooflijk indianenverhaal??


Ik zal deze onthutsende en ook inspirerende omvangrijke boodschap beginnen met een
verhaal over een verre planeet die bevolkt werd door ‘indianen’. Hiertoe werd ik geïnspireerd
door de gezondheidsautoriteiten en minister van VWS in ons eigen land op onze eigen planeet.

(Hoewel dit al een erg omvangrijk werkstuk lijkt, kan ik melden dat ik ook nog een dikke
tweeduizend pagina’s - verdeeld over twee studies – in voorraad heb als onderbouwing van
hetgeen hierin allemaal aan de orde komt, plus enkele dossiers met brieven en (non)reacties)

Die verre planeet was een afspiegeling van onze eigen aarde. Het was een mooie vruchtbare
planeet die in haar planeetkost vele kostbare – maar niet onuitputtelijke – hulpstoffen
herbergde. Vanwege de gunstige levensomstandigheden breidde de ‘indiaanse’ populatie zich
gestaag uit en splitste zich op den duur op in drie ‘kasten’, namelijk een machtselite, een
middenklasse en een onderklasse.
De kansarme sociaal-economisch zwakke onderklasse leefde in de meest ongezonde
omstandigheden en was – mede daardoor - het minst arbeidsproductief en droeg daarom het
minst bij aan het ‘nationaal inkomen’ van die planeet, terwijl de kostenlast vanwege allerlei
uitkeringen en ziektekosten enorm was en drukte op de schouders van de middenklasse, die
ook al zoveel mogelijk op allerlei manieren werd ‘uitgezogen’ door de machtselite.
De ‘elitaire dikbuikige volgevreten medicijnmannen’ waren al decennia lang bezig om de
twee lagere klassen angst voor allerlei ziekten aan te praten (disease mongering) en deze zelfs
op slinkse wijze hierdoor te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld diabetes type 2. Dat leverde
hen gigantische winsten op in de vorm van torenhoge bergen met kostbare schelpen.
Die schelpen moesten dan wel weer hoofdzakelijk worden verhaald op de middenklasse, die
nog wel arbeidsproductief was. Maar omdat er van die middenklasse ook belastingen werden
geheven om de groeiende onderklasse te kunnen onderhouden, kwam de limiet voor de
winsten van die medicijnmannen in zicht.
Bovendien zag men ook de voorraden aan hulpstoffen van die planeet in snel tempo slinken.

Lees verder op de site http://www.tab2000.nl (pdf)

Sem comentários: