quinta-feira, 19 de julho de 2007

Hartkwaal of Roemheldsyndroom?

Johannes Baank Sr.
July, 2007

Er bestaat een "ziekte" die weinig aandacht krijgt in de medische literatuur maar desondanks velen angst bezorgd namelijk "hartangst". De lijders aan deze "ziekte" leven in de voortdurende angst op een bepaald ogenblik door een hartinfarct getroffen te worden. De naam van deze "ziekte" is:

Roemheldsyndroom, Gastrosymptomencomplex , Pseudo-angina pectoris
Angina pectoris wil zeggen vernauwing van de hartkransslagaderen. In het handboek van de artsen de Codex Medicus, wordt het Roemheldsyndroom met slechts enige regels afgedaan en in de medische hand- en leerboeken loopt men ook niet over van enthousiasme om deze "ziekte" te beschrijven.

Onze Oosterburen de Duitse alternatieve genezers besteden zeer veel aandacht aan deze ziekte. Roemheld was een Duits internist (1871-1938) die het Gastrosymptomencomplex herkende en beschreef. Hij ontdekte dat sommige mensen tijdens het eten en drinken, maar ook tussen door, veel lucht of speeksel inslikken. Speeksel bevat zo'n 30% lucht. Deze soms, enorme hoeveelheden aan lucht wordt opgeslagen in de maag en het dwarse deel van de dikkedarm.

Wat gebeurt er dan ? De opgeblazen maag en dwarsdeel van de dikkedarm drukken het middenrif, waar het hart op rust, omhoog. Het resultaat laat zich raden; het hart komt hierdoor in de knel en protesteert soms zeer krachtig. Een "pseudo angina pectoris" aanval zet in, dat wil zeggen, er treden verschijnselen op die op een hartaanval lijken begeleidt door uitstralende pijn in de linker- of rechterarm. Soms doen beide armen mee. Misselijkheid, transpireren en angst kunnen de aanval begeleiden en het is voor een arts vaak heel moeilijk te beoordelen of de aanval ernstig is of niet. Meestal neemt de arts geen risico en geeft dan opdracht tot een ziekenhuisopname.

Al met al een enorm angstige ervaring. Het verschil met een echte angina pectorisaanval zit in het feit dat een angina pectoris aanval altijd tijdens inspanning optreedt en niet wordt verlicht door opboeren of winden laten. Bij het Roemheldsyndroom komen de aanvallen in rust voor, flink opboeren en winden laten geeft ruimte en verlichting. Mensen met een "gaatje in het middenrif" hebben meer aanleg tot het Roemheldsyndroom.

Duitse alternatieve genezers stellen dat, de meeste echte hartziekten zich in het Linker-hartgedeelte afspelen en tonen via de E.A.P.(Electro AcuPunctuur) metingen aan dat wanneer de buikorganen als Lever, Maag, Alvleesklier en vooral de Dunne darm behandeld worden, het hart zelf niet behandeld behoeft te worden. Zij willen hiermee aantonen dat hartaandoeningen een Metabolische- (stofwisseling) oorzaak hebben. Zij beweren met stelligheid dat hart belastende factoren zijn:

1) Roemheldsyndroom dus behandelen als boven vermeld.
Lever, Maag, Alvleesklier en Darmen.

2) Infectiehaarden! van Keelamandelen, Tanden, Kaak- en Neusbijholten.

3) Stoornissen van de Nekwervels

Hart- en vaatziekten bestrijding dient zich volgens de Duitse collega's dus niet op het hart zelf te richten maar op bovengenoemde organen. Het bovenstaande geldt niet voor een reeds beschadigd hart. De alternatieve genezers denken dan ook, dat hart- en vaatziekten bestrijding al jaren op het verkeerde spoor zit. Ook hier geldt dus weer de totale mens behandelen en niet één orgaan. Één en ander is voor de alternatieve genezer moeilijk te bewijzen daar de alternatieve genezer zijn bewijsvoering uit de praktijk moet halen en niet door middel van wetenschappelijk onderzoek in ziekenhuis of laboratorium. De alternatief genezer zal waarschijnlijk nooit over deze wetenschappelijke middelen kunnen of mogen beschikken.

Medisch onderzoek zal altijd wel in handen van de allopathie blijven en daar is uiteraard niets op tegen als de allopathische onderzoekers het oog en het hart openhouden. De Duitse arts Dr.Hans EWALD heeft echter niet zo'n hoge dunk van zijn collega's en schrijft in zijn boek "Acupunctuur in de praktijk" het volgende;

"Veel dokters geloven dat ze in geval van ziekte de enige steun en toeverlaat zijn. Spotters noemen dat beroepsblindheid. Want de werkelijkheid ziet er heel anders uit."

Op elke honderd patiënten zoeken er maar een stuk of dertig de spreekkamer van de huisdokter op. Het overgrote deel, zo'n tweederde van alle patiënten behandelt of zichzelf, of laten zich door een alternatief genezer behandelen, of ze vertrouwen erop dat de aandoening vanzelf wel weer zal overgaan.

Zelfmedicatie is dus dagelijkse kost. Overigens wordt die manier van doen nog maar sinds de laatste 150 jaar afgewezen. Dat wil zeggen: sinds de medische wetenschap in de strikte zin van het woord bestaat. De artsen met hun universitaire opleiding hoopten over de hele linie dat elke kwaal tot zelfs de dood toe eens volledig zou worden overwonnen.

Tenminste:

Als de patiënten maar doen wat de dokteren zeggen
De vooruitgang van de moderne medische wetenschap scheen deze zienswijze te rechtvaardigen. Telkens opende de ontwikkeling nieuwe perspectieven. De ene keer was dat de moderne operatietechniek, een andere keer de ontdekking van antibiotica als penicilline. Pokken, pest en cholera werden overwonnen. Het kraambed verloor zijn verschrikking. Men kreeg vat op ernstige infectieziekten. En heel wat moderne geneesmiddelen laten als het ware dagelijks wonderen gebeuren.

En toch: "De mensheid is vandaag de dag niet gezonder dat tien, twintig of vijftig jaar geleden. Het aantal chronische patiënten neemt toe. (Note: Het aantal WAOer's in Nederland is enorm.) De gemiddelde leeftijd van mannen zowel als vrouwen schijnt de laatste tijd zelfs terug te lopen. De geneeskunde heeft het gevecht met steeds groter wordende risico's niet gewonnen. Het lijkt er juist op dat ze aan het kortste eind trekt." Tot zover Dr. Hans EWALD die zeker niet alleen staat in zijn mening.

Zelfmedicatie van het Roemheldsyndroom,
het syndroom kan voorkomen worden door;

Ademhalingsoefeningen m.a.w. middenrif omlaag
Zich niet vol te "VRETEN" en te drinken
Goed en langzaam kauwen
Maaltijden in zes delen over de dag verspreiden
Koolzuurhoudende dranken vermijden
Scherp gekruide en vette spijzen vermijden
Matig met alcohol en vooral matig met roken
Afgang van boeren en winden te bevorderen
Voldoende vocht tot zich nemen
Verder zijn aangewezen de drainage kruiden voor Lever, Alvleesklier en Nieren
Source: http://www.baank-state.nl

Sem comentários: