quarta-feira, 24 de outubro de 2007

Europese Unie hanteert twee maten en gewichten op het vlak van mensenrechten

23 Oktober 2007
BRUSSEL - De Europese Unie ligt onder vuur omdat ze op het vlak van de mensenrechten met twee verschillende maten en gewichten werkt. De internationale organisatie die instaat voor de verdediging van de Roma in Europa, is erg misnoegd over het feit dat de Roma niet op de agenda stonden van het prestigieuze Jaarlijkse Forum voor de Mensenrechten, dat op 13 december 2000 georganiseerd werd in Parijs.

Volgens het Europese Centrum voor de Rechten van de Roma (ERRC), een organisatie die wettelijke bijstand verleent bij discriminatie, zet het Forum "de ongelukkige EU-traditie voort om mensenrechten te behandelen als een louter buitenlandse aangelegenheid." De rechten van de zigeuners binnen Europa waren vorige herfst al ter sprake gekomen op het eerste Discussieforum over de Mensenrechten, "maar de meeting in Parijs zal dat thema opnieuw negeren en zich in de plaats concentreren op de externe actie van de Unie," zegt het ERRC.

De voorzitster van het ARRC heeft de uitnodiging van Parijs afgewimpeld. "Het racisme in de EU en de groeiende intolerantie ten opzichte van migranten zijn ernstige mensenrechtenproblemen die voorkomen in alle lidstaten," zegt Dimitrina Petrova. "We wachten al geruime tijd op een initiatief van de Franse voorzitter of de Commissie om de dialoog daarover op gang te brengen. Ook nu weer moeten we vaststellen dat het programma van de conferentie van Parijs volhardt in dezelfde aanpak."

"Ik wil het belang van het Forum in Parijs niet overschatten, zegt Dimitrova, "maar de agenda ervan is exemplarisch voor een groter probleem: de EU heeft geen oog voor de mensenrechten binnen haar lidstaten." Het ERRC vindt dat het recht op internationale bescherming van politieke vluchtelingen zwaar onder druk staat in de EU. Vooral inzake het wettelijke kader voor het asielrecht en de internationale bescherming van Roma-vluchtelingen schieten vele Europese regeringen tekort, meent het ERRC.

De kritiek dat de EU "met twee maten en gewichten" werkt op het vlak van mensenrechten, klinkt ook vanuit andere hoek, vooral nu Oost-Europese staten hun kandidatuur voor het lidmaatschap hebben ingediend. Tijdens het Discussieforum van vorig jaar verklaarde de toenmalige Finse minister van buitenlandse zaken Tarja Halonen dat "de EU consequent moet zijn om geloofwaardig te zijn. Het is moeilijk om anderen ervan te overtuigen normen te respecteren die we zelf niet hanteren." Ook het Comité der Wijzen van de Europese Commissie merkte in haar 'Agenda voor de Mensenrechten voor de Europese Unie in het jaar 2000' al op dat er binnen de EU op grote schaal schendingen van de mensenrechten plaatsvinden. Naar aanleiding van de aantreding van Jorg Haiders extreem-rechtse FPO beveelde hetzelfde Comité der Wijzen aan "om een mechanisme te ontwikkelen om te controleren of de lidstaten de gemeenschappelijk Europese waarden naleven," aldus het ERRC.

De schendingen van de rechten van de Roma werden in augustus nog bevestigd door de VN. Uit een rapport van het Comité voor de Eliminatie van Rassendiscriminatie bleek dat zigeuners het slachtoffer zijn van geweld, racisme en andere schendingen in de volgende landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Roemenië, Rusland, Slovakije, Oekraïne en Joegoslavië.

Vele Roma zoeken een onderdak in Duitsland omdat ze aangevallen worden door Kosovaarse Albanezen. Die zijn ervan overtuigd dat de zigeuners samenwerken met de Serviërs in het conflict in Kosovo. Omdat er sprake is van een patroon beveelt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN aan dat "Kosovaarse Roma erkend worden als vluchtelingen of als personen die internationale bescherming nodig hebben."

Voorlopig wordt daar weinig gehoor aan gegeven. Alle lidstaten proberen de komst van de Roma af te remmen door een visumplicht in te voeren voor de landen waar ze vandaan komen. "Veel lidstaten beroepen zich nu op procedures voor zogenaamde 'duidelijk ongefundeerde aanvragen'," beweert het ERRC. "Door het diepgewortelde vooroordeel dat zigeuners onverbeterlijke leugenaars zijn, vrezen we dat Roma die echt bescherming nodig hebben geen gehoor zullen vinden bij de autoriteiten." Claude Cahn van het ERRC ziet "een sterke tendens tot uitdrijving van niet-EU-burgers die al eeuwen in Europa wonen. Oostenrijk, Italië en Finland bijvoorbeeld, hebben een wetgeving gestemd over vluchtelingen en die op discriminerende wijze gebruikt tegen de Roma." (IPS)Lees ook: Sinti en Roma krijgen Geuzenpenning

http://www.dewaarheid.nu/mrt01/roma_sinti.htm

Source: http://www.dewaarheid.nu

Sem comentários: