quarta-feira, 10 de outubro de 2007

Peak Oil

oktober 2007Over een paar jaar zijn onze steden weer schoon, fris en groen. Er rijden weinig auto's en de auto's die er rijden zoeven stil en reukloos, want elektrisch, voorbij. In en rond de steden zijn grote parkachtige plantages en kassen waar een groot deel van het voedsel voor de mensen in de stad geproduceerd wordt. Voor transport over grotere afstanden is er een goed georganiseerd, betaalbaar en schoon netwerk van openbaar vervoer. De prijs van voedsel en goederen wordt vooral bepaald door de hoeveelheid fossiele energie die er in is gestopt, daarom loont het weer om spullen te repareren of lokaal te produceren. Productie en transport zijn namelijk erg duur. Luchtvervuiling en broeikaseffect zijn nagenoeg verdwenen, want olie en andere fossiele brandstoffen worden nog nauwelijks verbrand....

Het klinkt allemaal haast te mooi om waar te zijn. Vanwaar dit fraaie toekomstscenario? Vanwege het "Peak Oil" fenomeen zullen we op korte termijn genoodzaakt worden om wezenlijk anders na te denken en om te gaan met ons leven en onze economie die drijft op de kurk die aardolie heet.

"Peak Oil" is een begrip dat gebruikt wordt om aan te geven dat de extractie van olie uit de aarde zijn maximum bereikt heeft en vanaf dat moment minder wordt.

We weten niet precies wanneer dat moment op zal treden, tot op het moment dat het werkelijk zo ver is. Vele experts menen dat het nu al zover is, anderen verwachten in ieder geval dat dit moment binnen een paar jaar zal optreden.

Wat is het belang van dit fenomeen?

Het luidt het einde in van het tijdperk van goedkope energie. In een periode van zo'n 100 jaar hebben we een afhankelijkheid opgebouwd van deze goedkope, uitbundige bron van energie. Als je bijvoorbeeld beseft dat voor elke calorie voedsel die je als westerling eet er 10 x zo veel energie in is gestopt, voor het verbouwen, produceren en transporteren, dan besef je ook dat als de olie in prijs verdubbelt, de voedselprijs dat ook doet. En dat geldt voor bijna alles wat we doen, onze economie drijft op olie.

De olie is uiteraard niet ineens "op". De produktie van olie volgt een zogenaamde 'klok-curve'. Dit geldt net zo goed voor een individueel olieveld, als voor de produktie van een land, tot aan de produktie van moeder aarde als geheel.

Grafiek bell curve

Op weg naar de top van de curve is er ruimschoots genoeg olie, vanaf het piekmoment neemt de produktie af, wordt olie schaarser en dus duurder. De piek in de curve valt samen met het punt dat 50% van de beschikbare hoeveelheid olie is verbruikt.

Simpel gesteld betekent dit dat als het jaar 2000 het piekjaar was, dat de produktie in 2020 ongeveer gelijk zal zijn aan de produktie van 1980. Echter, de totale wereldbevolking zal in 2020 aanzienlijk gegroeid zijn (ongeveer twee keer zo groot) en zal door toenemende industrialisatie veel meer olie verbruiken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan opkomende economien als China. Als gevolg hiervan zal de vraag naar olie de produktie verre overstijgen.

Prijzen stijgen sterk, olie afhankelijke economien storten in en er zullen oorlogen voor olie uitbarsten.

Dit zijn geen uitspraken van een nieuwe 'doom-cultus', apocalyptische bijbelsecte of een nieuwe samenzweringstheorie. Het zijn de conclusies van wetenschappers, geologen, natuurkundigen en bankiers van over de gehele wereld. Rationele, professionele deskundigen die zich zorgen maken over een op handen staande crises.

Toch horen we tamelijk weinig hierover in de media. Op internet is daarentegen veel informatie hierover te vinden. Genoeg rationele argumenten om vele tegenargumenten af te zwakken.
Lees verder en oordeel zelf.


Een aantal interessante links:

Peak Oil.nl
Nederlandse site over Peak Oil, opgezet door, zo als ze zich zelf omschrijven, "een groep verontruste Nederlanders die het onderwerp meer in beeld willen brengen, o.a. bij de politiek."
(Het enige wat je nu op veel plaatsen (o.a. in Nederland) ziet gebeuren, is dat KERNENERGIE weer hoog op de agenda komt!)

Peak Oil.org
Amerikaanse site met een verzameling links, feiten en opinies.

Peak Oil.net
Newsletter van ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas (Colin J Campbell). Een netportal dat informatie verzamelt en uitwisselt over Peak Oil.

Hubbert Peak.com
Peak Oil wordt ook wel "Hubbert's Peak" genoemd, vernoemd naar de Shell geoloog Dr. Marion King Hubbert. Deze geoloog maakte in 1956 al een nauwkeurige voorspelling over de piek in de Amerikaanse olieproduktie in 1970. Tevens deed hij voorspellingen over de te verwachten piek olie produktie wereldwijd.

Peak Oil.com
Peak Oil News and Message board.

Life after the Oil crash.net
Life After the Oil Crash
"Deal With Reality or Reality Will Deal With You"
De website van de auteur van het boek met dezelfde titel. Bevat een tamelijk uitgebreid artikel met genoeg schokkende feiten om iedereen eens even wakker te schudden. De stijl is misschien wat "schreeuwerig Amerikaans", maar de feiten liegen er niet minder om.

Campbell lezing - Clausthal
De tekst van een complete lezing over het onderwerp "Peak Oil" die de olie geoloog Campbell gaf aan de Technische Universiteit, afdeling geologie, van Clausthal in Duitsland. Een zakelijk relaas met verhelderende grafieken.

Zeer lezenswaardig.
Source: http://www.cato-projects.org

Sem comentários: