quarta-feira, 18 de abril de 2007

De Wereldbank Desinvesterings Campagne

Friday, 10 February 2006De Wereldbank Desinvesterings Campagne is onderdeel van een wereldwijde boycot van de Wereldbank. Het doel is meer solidariteit tussen gemeenschappen in 'het Zuiden', die vaak negatief beïnvloed worden door projecten van de Wereldbank, en gemeenschappen in 'het Noorden', waar het grootste deel van het geld vandaan komt waarmee deze projecten worden gefinancierd. De Desinvesterings Campagne voorziet het publiek van informatie over de impact die het beleid van de Wereldbank heeft op ontwikkelingslanden, en poogt publieke en private investeerders te wijzen op hun verantwoordelijkheid geen financiële bijdrage te leveren aan dat beleid.

De Campagne zal hiermee doorgaan totdat de Wereldbank bereid is aan de volgende eisen te voldoen:
  1. Geen leningen meer onder de neoliberale voorwaarden van de zogenaamde Structural Adjustment Policies, tegenwoordig eufemistisch 'Poverty Reduction Strategies' genoemd.
  2. Geen financiering van projecten die schadelijk zijn voor mens en milieu.
  3. Kwijtschelding van de schulden van landen die mede dankzij de voorwaarden van de leningen economisch zijn ingestort.
Hoe ook jij kan bijdragen aan 'Desinvestering' als een middel om de Wereldbank onder druk te zetten:

De Wereldbank verkrijgt zo'n tachtig procent van haar inkomsten uit de verkoop van obligaties op de financiële markt. Pensioenfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsbedrijven (die vaak de portefeuilles van publieke instanties beheren) investeren op deze wijze in de Wereldbank. Burgers zoals jij en ik dragen zo - vaak zonder het te weten - met bijvoorbeeld onze collegegelden of bankrekening bij aan de implementatie van onverantwoordelijk beleid. Gezamenlijk hebben wij de macht een einde aan deze praktijken te maken door te weigeren er nog langer aan bij te dragen.

Het is aan ons niet langer medeverantwoordelijkheid te dragen voor ontbossing, uitbuiting en 'schaamteloze zelfverrijking' door te desinvesteren. Belastingbetalers, studenten, vakbondsleden, leden van kerkgenootschappen, banken en pensioenfondsen zijn de oorzaak en de toekomst van deze noodzakelijke ontwikkeling. Desinvestering is een krachtige boodschap aan de Wereldbank en aan andere instituties dat we niet altijd alles accepteren, dat democratisering noodzakelijk is, dat er grenzen zijn aan asociaal beleid en dat we bereid zijn die grenzen aan te geven. Als je interesse hebt in meer informatie of het hoe en waarom van de campagne, of als je er direct aan wilt bijdragen, neem dan contact met ons op. We voorzien je graag van achtergrondinformatie of praktische tips, en zijn altijd op zoek naar meer mensen.

Lees verder op de engelstalige site van de Wereldbank Desinvesterings Campagne.
Source: http://www.aseed.net

Sem comentários: