domingo, 1 de abril de 2007

Wie is er nu gek? Een stuk over medicijnen

30.03.2007Wanneer je intuïtief ‘googlet’ om materiaal te verzamelen voor dit artikel krijg je met enige klikken van de muis afschuwelijke dingen te lezen:

*Een 32-jarige man uit Haarlem heeft gisteren zijn schoonmoeder gedood en is daarna met zijn twee zoontjes van vier en zes jaar voor een trein gesprongen. De man en de kinderen kwamen om het leven.

*Het onderzoek in een woning in Oisterwijk (NBr) heeft het vermoeden bevestigd dat de bewoner (55) vorige week eerst zijn vrouw (47) heeft omgebracht en daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen.

*In het Belgische Stekene heeft zich een gruwelijk familiedrama voorgedaan. Een peuter van anderhalf jaar heeft gezien hoe zijn moeder en zusje door de ex-man van de vrouw werden vermoord. De man hing zichzelf daarna op. De peuter zat in een kinderstoeltje bij de lijken. De werkgever van de vrouw deed de verschrikkelijke ontdekking, toen hij ging kijken waar ze bleef.

*De Belgische moeder die woensdag is aangehouden voor de moord op haar vijf kinderen, is gisteren voor het eerst ondervraagd. Woensdag had de 40-jarige vrouw in het Waalse Nijvel haar kinderen met een mes om het leven gebracht. Zelf ligt ze gewond in het ziekenhuis, omdat ze na haar daad zelfmoord probeerde te plegen. België is geschokt en zoekt naar verklaringen voor het drama.

We stuiten echter ook op commentaar betreffende de gebeurtenissen die perfect aansluit op mijn eigen stellingen met betrekking tot de chaos die noodzakelijk is om het collectieve bewustzijn van de mensheid te doen ontwaken:

“[…] zou mij niets verbazen als het gezinsdrama in België te maken zou kunnen hebben met psychiatrische medicatie waarvan steeds meer internationale waarschuwingen aangaande geweld als bijwerking komen, daar het je gevoel min of meer uitschakelt”.


Het draait om aandacht
Geliefden, dit is het tweede artikel van een serie die bedoeld is om waarheid over ‘ziekte & dood’ te openbaren. Het aantal gruwelijke voorvallen neemt zo waanzinnig snel toe dat het er op gaat lijken dat de mensheid geestelijk zo afstompt dat een lijk meer of minder er niet meer toe doet.

Men begint nu pas te beseffen dat de gedetailleerde verslagen aanleiding zijn om de verschrikkingen te herhalen. De media aandacht die vaak genoeg en triest genoeg te laat komt, is de enige reden om tot zulke wanhoopsdaden te komen!

Dan rijst meteen de vraag wat is de oorzaak van die wanhoop? En ook hier weer worden we geconfronteerd met een verschrikkelijk domino effect. Iemand wordt neerslachtig en krijgt een medicatie, de medicatie is eerder een bindmiddel dan een geneesmiddel; je komt er niet meer van af. Het zijn ‘marketing instrumenten’ om de megawinsten van de farmaceutische industrie te vermeerderen.

In de medische wereld zijn bijwerkingen inherent aan de chemische oorlogvoering tegen de mensheid, we worden wetenschappelijk verantwoord als makke schapen naar het slachthuis gevoerd.

Het opvoeren van de druk op de mentale en emotionele lichamen van de mens is een eerste stap om ontontwaakte zielen aan de drugs te krijgen. Je hoeft niet ver te zoeken als je wilt weten wat ik bedoel. We hebben, zo gek als we zijn, een nieuwe regering gekozen. Nauwelijks is de traditionele foto op het bordes met Beatrix gemaakt of de Verdeel & Heers tactiek viert hoogtij. De man met het witte haar en de duistere agenda stelt dat kamerleden en bewindslieden met twee paspoorten niet te vertrouwen zijn. Enkele dagen later komt staatssecretaris Dijkstra op het idee van een verplichte ‘peutertoets’…

Het is een ander perspectief op de bekende uitspraak van Yeshua: “Laat de Kinderen tot mij komen.” Je kan niet anders concluderen dat de staatssecretaris alle kinderen liever ziet gaan dan komen.

Geliefden het is een beproefd middel om verwarring en dus angst te creëren, waardoor de onontwaakte mens maar al te snel naar antidepressiva grijpt. Hebben jullie enig idee van de gevolgen van deze psychiatrische drugs?

De meest winstgevende psychiatrische behandeling is het voorschrijven van bewustzijnsveranderende drugs. Psychiaters zijn legale dealers geworden die miljarden dollars aan inkomen genereren voor de farmaceutische industrie. Een vooraanstaand psychiatrisch onderzoeker omschreef de psychiatrische drugs als “een farmaceutische vervanging voor de lobotomie”.

Lobotomie is een mooi woord voor een chirurgische ingreep in de hersens. De psychiatrische drugs creëren willoze golems, maar niemand die er aandacht aan schenkt. Dat is ook de bedoeling want ons bewustzijn wordt letterlijk gebombardeerd met ellende, moord en doodslag, omdat de dertien rijkste clans, en andere duistere genootschappen nu eenmaal de media beheersen.

Verdeel de aandacht en beheers het collectieve bewustzijn!
In de het laatste decennium van de vorige eeuw werden nieuwe antipsychotica gepromoot om het verblijf in psychiatrische ziekenhuizen te verkorten, het sociale gedrag van de patiënt zouden verbeteren en bijwerkingen zouden verminderen.

Er werd echter géén aandacht besteed aan het feit dat 1 op elke 145 patiënten die meededen aan het onderzoek naar deze antipsychotica, stierf. Zesendertig patiënten die deelnamen aan het klinisch onderzoek pleegden zelfmoord. In 2000 bereikten de internationale verkoopcijfers de $ 6 miljard. Winst gaat nog immer vóór welzijn.

Verdeel de aandacht en beheers de toekomst!
We zeggen vaak genoeg dat de kinderen de toekomst zijn. Het is alleen niet de toekomst van de 13 rijkste clans en andere duistere genootschappen, en daarom moeten ze wijken. Kinderen vormen een bedreiging voor de toekomst van de duistere kliek die inteelt als fundament heeft.

In het eerste artikel schreven we dat Shania Dunkle pas 10 jaar oud was toen ze in haar moeders armen stierf als gevolg van een vergiftiging door de pillen die haar psychiater had voorgeschreven. Nu geven we je weer een schrijnend geval van winst voor welzijn.

Op zevenjarige leeftijd werd bij Matthew Smith via zijn school de diagnose ADHD gesteld, waarbij zijn ouders te horen kregen dat hij een stimulerend middel moest gaan gebruiken. Op 21 maart 2000 overleed Matthew aan een hartaanval tijdens het skateboarden, hij was 14 jaar. De lijkschouwer stelde vast dat zijn dood veroorzaakt was door het langdurig gebruik van het voorgeschreven stimulerende middel. Wie is er nu gek?

De lijst met criteria voor ADHD bestaat uit 18 punten. Enkele ervan zijn: “vindt het moeilijk om rustig te spelen”, “praat erg veel”, “raakt vaak dingen kwijt”, “slaagt er niet in om huiswerk of karweitjes af te maken of andere plichten te vervullen...” en “friemelt vaak met handen of voeten of kan niet stil blijven zitten op zijn stoel”.

Ai, geliefden, als ik terug kijk naar mijn gedrag op de scholen die ik bezocht, kom ik door genoemde criteria tot de slotsom dat ik een ADHD kind van 59 jaar ben! Mijn gedachten schakelden altijd al iets sneller dan van mijn leeftijdgenoten, en daarom was rustig spelen voor mij een geestdodende activiteit. Ik gooide liever een tennisbal in de dakgoot van ons flatgebouw met vier verdiepingen, om daarna via het zolderraam op het dak te komen en de bal op te halen.

Nu ik in het houden van lezingen een passie heb gevonden, begrijp ik ook veel beter waarom ik als kind al erg veel praatte. Als jongen maakte ik eens de opmerking dat de ‘dood een bevrijding is uit het leven’, mijn vader was de enige die het begreep.

Als je meer waarde hecht aan welzijn dan aan winst zoals de Nieuwe Tijd Kinderen raak je veel dingen kwijt. Dit zijn weer criteria waarbij appels met peren worden vergeleken. Driedimensionale gehechtheid aan materie is in mijn ogen onaangepast gedrag, maar de dames en heren geleerden denken daar anders over.

Een hele mooie vind ik zelf deze: “slaagt er niet in om huiswerk of karweitjes af te maken of andere plichten te vervullen...” Hoe kan het ook anders als deze kinderen nu al weten dat ze 3D kennis niet nodig hebben? Hoe kan het ook anders als het systeem nog steeds gebaseerd is op verouderde concepten die in de Nieuwe Werkelijkheid als belachelijk zullen worden ervaren?

Wanneer het onderwijs weer echte uitdagingen biedt, en kennis transformeert in wijsheid dan hoeven de kinderen ook niet meer uit verveling ‘met handen en voeten te friemelen’en blijven ze door het niveau van het geboden onderwijs eerder ‘stil blijven zitten op hun stoel’.

Onderwijzers die dit lezen vraag ik dit niet persoonlijk aan te trekken, ten slotte zitten we nog steeds in een 3D tijd/ruimte continuüm waar aan het eind van de maand een salaris verwacht wordt.

De ware oorzaak van “wetenschappelijk verantwoorde’ etiketten als ADHD, NLD, PPD-NOS, Borderliner, Asperger, Autisme etc. is een volkomen onbegrip van het fenomeen Nieuwe Tijd Kinderen. Onbegrip genereert angst en angst genereert agressie.

Binnen de illusie die we tijd noemen is het vanuit zielsperspectief, nog niet eens zo lang geleden dat een Nieuwe Tijd Kind ‘heel veel praatte’ over het Koninkrijk Gods, en niet stil kon blijven zitten op een stoel. Hij wandelde nogal wat af en sprak tegen een ieder die oren had om te luisteren… totdat ze hem kruisigden!

Die Romeinse methode als afschrikwekkend voorbeeld voor een ieder die buiten de normen en waarden van het establishment viel, heeft plaats gemaakt voor wetenschappelijk verantwoorde en zeer winstgevende modellen om gedachten en gedrag van de mensheid te beheersen.

We halen hier weer een paar quotes aan, die we aantroffen op de voortreffelijke website van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Elektro Convulsie Therapie (ECT), of platweg elektroshock, is een “behandeling” die op dit moment, ook in Nederland, weer toegepast wordt. In 1938, tijdens de hoogtijdagen van het fascisme, werd deze elektroshockbehandeling uitgevonden door de Italiaanse psychiater Ugo Cerletti, hoofd van de psychiatrische afdeling van de Universiteit van Rome, nadat hij had gezien hoe varkens met elektroshocks werden voorbereid op de slacht!

Geliefden, ik heb me al vaker afgevraagd; is er sinds de moord op Yeshua ooit nog iets goeds uit Rome gekomen?

De gevolgen van elektroshocks zijn afschuwelijk, patiënten en hun families worden nauwelijks geïnformeerd over de gevolgen; hersenbeschadigingen, permanent geheugenverlies en een verhoogd risico op overlijden. Omdat deze procedure resulteert in langdurige en dure psychiatrische “nazorg”, is ze zeer winstgevend voor psychiaters en ziekenhuizen.

Gezien de winst die wordt gemaakt met ECT, is er een schrikbarende hoeveelheid verkeerde informatie in omloop over deze behandeling, het meeste wordt verspreid door de psychiaters zelf. Ondanks hun beschaafde wetenschappelijke façade, is de onmenselijkheid van ECT niet anders dan de barbaarse en wrede behandelingen uit het verleden.

John Friedberg, een neuroloog die meer dan 30 jaar onderzoek naar de gevolgen van ECT deed zegt er het volgende over: “Het is moeilijk onder woorden te brengen wat elektroshocks over het algemeen bij mensen aanrichten. Het vernietigt de ambitie van mensen en hun vitaliteit. Het maakt mensen passief en lusteloos…”

En dat is exact wat de duistere kliek van 13 families wil, want de slavernij van de mensheid als soort en als collectief is nog steeds hun oogmerk. Er is niets nieuws onder de zon; de Anunnaki die op de Sumerische kleitabletten worden genoemd hadden een ras van harde werkers nodig, die als slaven werden gehouden.

De eerste ‘producten’ van de genetische experimenten die de wetenschappers der Anunnaki succesvol afronden kreeg de naam Adamu! Gespeend van elk intellect, met een enorme spierkracht en niet tot voortplanting in staat, was dit een excellente slaaf/arbeider.

Sinds de dageraad van het menselijke experiment op dit tijd/ruimte continuüm verloopt onze geschiedenis in cycli. Geliefden, het begint er akelig veel op te lijken dat de tijden van genetische experimenten terug zijn. We trekken onze wenkbrauwen niet meer op als we iets over klonen lezen. Hitler was er al mee bezig om zijn droom van de ‘Übermensch’ te realiseren.

Psychiatrische drugs worden nu ingezet om menselijk bewustzijn zo te manipuleren dat de ‘Verdeel & Heers’ technieken grote angst teweeg brengen, en een door angst overheerste mensheid is een willoze mensheid. Wereldwijd begint men zich langzaam bewust te worden van de link tussen zinloos geweld en psychiatrische drugs.


* Op 21 maart 2005 schoot de 16-jarige Jeff Weise zijn grootvader en diens vrouw dood. Daarna vermoordde hij 7 klasgenoten en pleegde zelfmoord. Hij gebruikte Prozac.

* Op 17 mei 2004 werd de 19-jarige Ryan Furlough veroordeeld wegens moord op een schoolvriend. Hij gebruikte op dat moment psychiatrische middelen.

* In 2001 verwondde een middelbare scholier, 2 klasgenoten en een leraar op een middelbare school in Californië. Hij slikte twee soorten antidepressiva.

* In 2001 verwondde een 14-jarige scholier een klasgenootje in een schietpartij in Williamsport, PA. Hij slikte psychiatrische middelen.

* In 2001 gijzelde een 16-jarige student 23 klasgenootjes en een leraar, op de Washington State Highschool, met een geweer. Hij slikte antidepressiva.

* Eric Harris (18) gebruikte antidepressiva, samen met Dylan Klebold schoot hij in 1999 op de Columbine Highschool in Colorado 12 leerlingen en een leraar dood.

* Kip Kinkel (14) vermoordde in 1998 op een middelbare school in Springfield Oregon twee mensen en verwondde er 22 toen hij het vuur opende op zijn klasgenoten. Hij gebruikte Prozac en Ritalin.

* In 1999 staken twee jongens in Japan, 15 en 16 jaar, een 16-jarige klasgenoot neer terwijl ze kalmerende middelen gebruikten, ze dachten dat ze hier "onoverwinnelijk" van werden.

Ook andere voorvallen van zinloos geweld zijn toegeschreven aan psychiatrische drugs:

* David Hawkins (Australië), een man zonder gewelddadig verleden, vermoordde zijn vrouw terwijl hij antidepressiva slikte. In 2001 besliste een Australische rechter dat de drug gedeeltelijk verantwoordelijk was voor de moord.

* Andrea Yates verdronk op 20 juni 2001 haar 5 kinderen in de badkuip. Ze bleek een cocktail van psychiatrische middelen voorgeschreven te hebben gekregen die een vergiftiging hadden veroorzaakt.

* Op 8 juni 2001 werden er 8 Japanse kinderen doodgestoken en 15 anderen verwond in een waanzinnige aanval door een man met een mes. De man had grote hoeveelheden psychiatrische drugs geslikt.

* Jeremy Strohmeyer (18) verkrachtte en vermoordde een 7-jarig meisje in de badkamer van een casino in Las Vegas in 1997, hij slikte Dexedrine.

* In februari 2004 schoot de 15-jarige Andreas uit Duitsland zijn stiefvader neer en vermoordde hem. Hij gebruikte psychiatrische middelen.

Mocht je het gevoel krijgen dat wij ons overgeven aan doemdenken, neem dan het volgende in acht; volgens ons is een goede voorspelling een voorspelling die niet uitkomt! Wanneer je dat inzicht kunt delen, begrijp je onze drijfveer.

We hopen slechts dat jullie de berichten in de media, zoals we ze aan het begin van dit artikel hebben herhaald, nu gaan lezen met ogen die kunnen zien!

© ArjunA www.assayya.com
Geplaatst door NexusLees ook: Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!Source: argusoog.punt.nl

Sem comentários: