quinta-feira, 31 de maio de 2007

Het geheim achter The Secret is marketing en je af te leiden van de werkelijkheid om je heen

4 maart 2007
Jan KraakLaat je niet misleiden: Je hebt de DVD en het boek The Secret niet nodig


Nu is The Secret weer een hype. Als je met de inhoud bezig gaat dan kun je alles bereiken. Het is helemaal niet nieuw. Als je even bij jezelf te rade gaat dan kun je het zelf bedenken. Het leven wordt dat wat je gedachten ervan maken. Hoe word en blijf ik gezond, hoe werk ik zelf aan mijn welzijn en welbevinden? Door niet overal achteraan te hollen maar eerst even tot tien te tellen.

Elke keer storten veel mensen zich op iets dat als spiritueel en speciaal op de markt wordt gebracht. Dat betekent dat die mensen wel zoekend zijn naar iets wat hun op een hoger plan en stabiliteit brengt. Dat was zo met de New Age-beweging. De New Age zakte weg en de stabiliteit van de volgers is weg. Ze zijn terug gevallen naar de orde van de dag. Dat was zo met bijvoorbeeld de Course of Miracles, dat werd ook een hype. Mensen zochten daarin massaal hoop en stabiliteit. Deze hype is weg en de stabiliteit van de navolgers is weg en die zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Toen kreeg je de Celestijnse Beloften. Hele horden gingen hiermee bezig, men kwam bijeen in groepen. Maar ook hier hetzelfde proces. De hype is weg en de volgers zijn hun houvast weer kwijt en zijn overgegaan naar de orde van de dag. Zo zal het ook gaan met The Secret. Dat komt omdat elke meeloper niet echt tot zichzelf komt, maar probeert iets te imiteren.

Hoe kan ik weer open en spiritueel denken en handelen? Door heel wat lagen van normen en waarden van je af te werpen die niet van jezelf zijn. Je denkt wel dat je goed denkt, maar sluipenderwijs ben je door ideeën en normen van anderen op het verkeerde been gezet. Als je dit leest denk je 'ik ben toch mezelf?' Ga er maar aan twijfelen. Kom dan direct tot handelen om je in deze materie te verdiepen. Sluit je aan bij de nieuwe positieve kleinschalige ontwikkelingen naar een betere wereld. Er zijn krachten die willen dat ten alle tijde voorkomen. Oja? Ja!

Ineens hebben we weer iets. Zoals de film The Secret die je laat zien hoe je door denken en doen soms het onmogelijke kunt verwezenlijken. Oprah Winfrey besteede er een uitzendig aan. The Secret is niet de uitvinder van 'wat ik wil word ik'. Het is al duizenden jaren bekend. Wat je denkt geeft een electrische impuls en stelt de daarbij passende hormonen in werking.

De leus: Hoe bereik je wat je wilt, hoe bereik je succes, is individeel gericht. En daar zit het addertje onder het gras. Elke keer komt er wel weer een beweging op om je even bezig te houden. Het leid je af van de ellende die in de wereld aan de gang is. Terwijl jij met The Secret bezig bent neemt die ellende alleen maar toe. Als je wat wilt moet je dus niet met één ding bezig zijn, maar met twee dingen.

Allemaal surrogaat

Terwijl het zakendoen normaal een recht door zee aangelegenheid blijft, zie je nu en dan een klein initiatief om over te gaan naar spiritueel management. Toevallig zag ik op TV dat een adviesbureau hier een cursus voor aanbied. Meditatie en management is er ook al. De boodschap is dat je er goed door kan werken en goed kan scoren. Meditatie en spiritualiteit houden op bij goed scoren. Als het doel niet bereikt wordt dan gaat de lol van mediteren er ook gauw af. Andere bedrijven die goed scoren denken dat ze dat ook zonder meditatie en spiritualiteit kunnen, dus, waarom zich er mee bezig houden?

Er zijn ook regelmatig succesvolle bekende Nederlanders die een peptalk voor veel geld bij een bedrijf geven. De peptalker heeft een vlotte babbel en laat de aanwezigen lachen. Je kunt net zo goed een komiek uitnodigen die je flink aan het lachen maakt. Dit alles wordt georganiseerd in het kader van het bevorderen van de motivatie en het laten ontdekken dat er meer in je zit dan je had kunnen vermoeden. Maar het is geen spiritualiteit. Spiritualiteit heeft niet één doel, namelijk het bedrijf, spiritualiteit is een totaal concept, een breder perspectief, dat je integreert in je dagelijks leven.

Als je even gaat zitten en nadenkt, dan kun je bedenken dat negatieve gedachten meer donkere gedachten aantrekt. Dus zeg je, niet doen, denk positief. Want positieve gedachten geven je een positieve uitstraling en vermenigvuldigen positieve dingen. Heb je een idee, dan moet je dit benoemen en aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Een groot deel daarvan vertellen het ook weer door dat jij een goed idee hebt, enzovoort.

Kleinschaligheid en humaniteit in opmars

Er is echter een tendens en behoefte van mensen om zichzelf weer te worden. In het Jaar van de Hond in 2006 begon zich dat meer en meer te manifesteren. Het jaar 2007 staat in het teken van het varken en zullen zich nog meer mensen zich op kleinschaligheid en samenwerking richten. Mensen gaan spiritueler worden. Er is een trend aan de gang van verlangzaming als tegenwicht tegen de stressvolle versnelling en hogere werkdruk.

Dit is echt en komt van de mensen zelf

Zo wordt aandacht gevraagd voor slow-food, voor meditatie hier en daar in bedrijven, instellingen en scholen, komen er op scholen initiatieven om leerlingen meditatie en koken bij te brengen, is er al een school waar leerlingen elkaars schouders en rug masseren waardoor ze zich beter en rustiger voelen, gaan sportscholen naast fitness ook over tot rustig en kalm oefenen.

Voorts wordt de belangstelling van mensen groter voor historische verenigingen, bijeenkomsten met verhalen vertellers, leeskringen, dialectkringen, voor andere kleinschaliger dingen, stijgt de verkoop van gezelschapspelen om thuis weer gezellig te spelen en zie je regionale omroepen een eigen soap producties ontwikkelen.

Er komen meer zorgboerderijen en winkels met streekeigene producten. Bekende landelijke artiesten en presentatoren verschijnen al graag bij regionale omroepen. Oude TV-programma's worden weer van stal gehaald, zoals De Schaap met Vijf Poten. Ook hier en daar in de reklame grijpt men terug op oudgedienden als Martine Bijl bij Hak en Nora van Mora. Dan richten zich steeds meer mensen op alternatieve aanvullende geneeswijzen. Er is ook een stijging van mensen die een opleiding volgen aan een academie voor natuurgeneeswijzen. Meer belangstelling bestaat ook voor een opleiding kruidenleer. Dit zijn positieve ontwikkelingen waar we met zijn allen meer oog voor moeten hebben.

Hou je daar mee bezig en niet met The Secret. Deze secret komt op het moment dat er al een kentering bezig is in het denken van mensen. Het streven naar humaniteit, kleinschaligheid, cultuureigene en saamhorigheid komt velen die aan de touwtjes trekken niet goed uit.

We zien een uitbreiding in initiatieven, kleinschaligheid en humaniteit en het gebeurt met enthousiasme. Dan slaat er een vonk over. De wijsheid zit al van nature in de mens, maar velen doen er niets mee omdat ze op het verkeerde been zijn gezet.

Jij verdient niet aan The Secret, nee The Secret verdient aan jou als je de DVD en boek koopt. En dat hebben al miljoenen gedaan. Wat is de achtergrond van The Secret. Net als bij de New Age-beweging om je van werkelijke dingen af te houden en met illusies bezig te zijn. Ik heb eens gekeken naar de personen die in The Secret als voorbeeld worden genoemd. Het zijn mensen die deel uitmaken en hebben uitgemaakt van geheime genootschappen. En daarmee verraad The Secret zich zelf.

Ik deed medio jaren 1950 een cursus Hogere Psychologie bij het Instituut Succes. Ik vond het studiemateriaal onlangs ergens in een doos weer terug. De eerste les was meteen 'Begrenzen van uw doelstelling is verkeerd' en 'Uw zelfvertrouwen is uw grootse kracht'. Veel lessen gingen ook over het onderbewustzijn. 'Het onderbewustzijn is een heel groot opslaggebied waar ook alles van uw voorouders in opgeslagen zit, een arsenaal aan kennis, intuïtie, instincten, oerweten, en ideeën', zo luidde een zin..

Eén van mijn cursusboeken uit de jaren 50

Net als nu in The Secret wordt aangegeven kun je bovenaardse krachten bezitten. In mijn drie studieboeken Hogere Psychologie staat: 'De grote leiders en organisaties hebben altijd gevoeld, dat zij bovenaardse krachten bezaten Als zij het een of andere overdachten, kwamen er geheel nieuwe ideeën door hun brein geschoten. Het waren scheppende gedachten, die zij in plannen konden omzetten. Zij voelden dus, dat zij een scheppende macht in zich hadden'. De lessen waren ook lessen in overredingskracht, in de aanval gaan en geen grenzen stellen. Ik kreeg toen al door dat het ook om manipulatie ging. Daar zijn deze genoemde leiders goed in. Ze zijn meesters in het creëren van illusies om de kwade bedoelingen en de achterliggende agenda te verdoezelen

Wil jij op een hoger bewustzijn komen? Krijg dan door hoe ze dat willen voorkomen. Namelijk door beperkende maatregelen, het afnemen van je eigenwaarde, het inspelen op onzekerheid en angst, je de illusie geven dat ze voor jouw welzijn doen terwijl het niet zo is. Geloof niet alles. Ontdek je eigen persoonlijkheid weer.

Voorbeelden van leiders in The Secret die in geheime genootschappen zitten

Die leiders weten van de kennis van oude beschavingen en gebruiken en symbolen. Ik wist dat in de jaren 50 nog niet. In ieder geval werd er in het cursusboek wel namen als voorbeeld genoemd, als Rockefeller, Ford, Carnegie. In gesprekken kwamen ook namen langs als George Washington, Roosevelt, Newton, Beethoven en nog anderen. Later, veel later, werd duidelijk dat het allemaal Freemasons waren. Nu in The Secret komen die succesvolle kopstukken weer langs. Leden van geheime genooschappen. Zij hebben hun symbolen, handgebaren. Hun symbolen vind je terug in hun wapens, logo's en gebouwen. Ik doel hier op de symbolen van de Freemasons (Vrijmetselaars), Skull and Bones (waarvan o.a. Bish en Kerry lid zijn), Bohemian Grove, The Round Table, Bilderberg, het dollarbiljet, enzovoort. Een onderdeel van de geheime netwerk Illuminati. Zij zitten dus overal achter en zitten overal in. Het is één grote familie. Zij bepalen de agenda. Zij manipuleren door middel van angst en conflicten, derdeel en heers en het scheppen van illusies zodat je denkt dat het niet zo is zoals het is. Het houd je weg van de werkelijkheid.

Amerika is één illusie. Het land van de ongekende mogelijkheden, van krantenjongen of bordenwasser tot miljonair, het land van rijkdom, glamour, vrijheid en democratie. In werkelijkheid waren de arbeiders vogelvrij, kwamen ze voor hun rechten op dan huurden de bazen knokploegen in, was er rassendiscriminatie en rassenscheiding, zijn de Indianen slecht behandeld, heerste er armoede, is analfabetisme nog groeiender, is er een enorme misdaad, is er een communistenjacht geweest, zijn er presidenten vermoord en wordt er nog steeds gesproken van vrijheid en democratie. Sinds 2001 zijn er allerlei wurgwetten aangenomen, Patriotacts en Security Bills waardoor elke Amerikaan zomaar gecontroleerd en opgepakt en opgesloten kan worden en als hij het stempel terrorist krijgt, komt er geen advocaat aan te pas. Mensen, onder wie veel artiesten en wetenschappers, hebben hier kritiek op, maar worden door de regering meteen bedreigd en door het merendeel van de media zwart gemaakt. Niemand schijnt te weten dat Amerika ooit in het leven is geroepen door Freemasons, zij schreven de constitutie, maakten de wetten en schonden de verdragen met de Indianen. Leer hen kennen om je te bevrijden. Hun symbolen zijn overal te zien, zelfs op het dollarbiljet. Zonder hen te kennen en hun symbolen blijven Amerikanen poppetjes waarmee ze elk willekeurig spel kunnen spelen. Omdat ze de andere helft van de wereld ook onder hun invloed hebben bespelen ze ook jou.

Maar steeds meer mensen openen hun eigen zelf, gaan over naar een humane aanpak, gaan over tot kleinschalige initiatieven, kiezen met anderen hun eigen weg, laten andere voorbeelden zien hoe we in vrede samen kunnen leven, Daar kunnen geen holle woorden van normen en waarden tegen op. Het is al aan de gang, van onder af. Dat is de goede ontwikkeling, dat het van de basis zelf komt en dus niet van de politiek of van een adviesbureau. Ik zelf schrijf op mijn site artikelen die over bewustzijn en bewustwording gaan. Ook homeopathe Tanja de Kroon schreef dit artikel, dat nu in mijn archief staat:


LEES: 08 Oktober - 2005: Het leven is, wat onze gedachten er van maken

Ga eens de simpele feiten op een rijtje zetten over helder en positief denken wat dat betekent voor je handelen. Stel daar het somber en negatief denken tegenover.en een weldenkend mens ziet het verband dat je beter je potentieel aan positiviteit kunt vermeerderen.

Ga meer doen om de toekomst van jezelf en je kinderen te verbeteren door je niet door leiders te laten (mis)leiden. Albert Einstein zei al. 'Je moet de problemen niet laten oplossen door degenen die ze hebben veroorzaakt'.

Bescherm de kinderen. Want er zijn allerlei maatregelen om de kinderen meer te laten vaccineren en medisch te volgen en voor te schrijven wat de ouders dan moeten doen. Kinderen groeien gezond op als ze worden gekoesterd en nestwarmte krijgen. Kinderen hunkeren in deze tijd naar aandacht en toewijding en willen daar graag aan meewerken. Dat worden later goede burgers.

Maar volwassenen moeten de voorwaarden scheppen dat ze een toekomst krijgen. Die toekomst is vrij onzeker. Het kan goed gaan als je begrijpt dat er aan wordt gewerkt om je te manipuleren en de toekomst van jou en je kinderen, kleinkinderen af te pakken. Holistisch gezien is er ook iets aan de hand in de wereld rond de patiënt of rond jou. Nogmaals verwijs ik naar de Codex Alimentarius die niet alleen kruiden, vitamines illegaal wil verklaren, maar ook vaccinaties wil verplichten en wil dat elke boer hormonen aan zijn vee voert.

Als je het geheim wilt weten, laat je dan niet meeslepen met The Secret, maar lees de onderstaande links, je zult dan bewuster worden. Door The Secret te ontmaskeren kun je de wereld verbeteren.

Je kunt zoveel zelf en dat weer delen met anderen. Je ziet aan de kleinschalige ontwikkelingen van onderop, dat mensen al bezig zijn. Steeds meer keren mensen zich af van de schaalvergroting van bijvoorbeeld Europa en de globalisering want dat staat veel te ver van de mensen af. Die saamhorigheid en kleinschaligheid geeft een goede trilling die in overeenstemming is met de kosmische trillingen die nu bezig zijn.

Dit proces en deze bewustwording was al bezig voordat The Secret werd gelanceerd als afleidingsmanouevre. Het gaat niet om het individu, maar om de mensheid. Elk mens is uniek maar geen individu, want een mens is een gemeenschapswezen, we hebben elkaar nodig. De kosmische veranderingen in het verfijnen van energie raakt steeds meer mensen. Je hoeft er je alleen voor open te stellen. Alles is trilling en energie. Dr. Emoto heeft bewezen dat trillingen ook invloed hebben op water. Als je goed doet en positief handelt dan is er sprake van harmonie en vormt het water na invriezen een prachtige kristalisering, het wordt een mooi mandala. Bij negativiteit ontstaat er negatieve en grillige misvormde kristalisering.

'Als een bepaalde gemeenschap wordt vernietigd, wordt er eigenlijk een stukje van ons allemaal kapotgemaakt. We moeten dus allemaal begrijpen dat de hele mensheid één grote familie is. Elk conflict ter wereld moet worden beschouwd als een conflict binnen de familie. In deze sfeer moeten we een oplossing zien te vinden'. Dalai Lama

Zet positieve liefdevolle energie tegenover donkere negatieve energie. Alles is energie, alles bestaat uit trillingen. Wij mensen kunnen het tij keren door positieve trillingen te veroorzaken, door gedachten en woorden. Water neemt trillingen op en slaat die trillingen op. De Japanse onderzoeker dr. Emoto heeft dit bewezen door water te bevriezen.


Links:

Water heeft een geheugen

Het positief be?nvloeden van water door positief handelen

Water en stoffen hebben ook na verdunningen nog een geheugen en werking


Je kunt nagaan dat negatieve gedachten op jezelf dan een negatieve invloed hebben en dat negatieve dingen om je heen jouw energie negatief kunnen beïnvloeden. Een mens bestaat namelijk voor 75 tot 85 procent uit water en negatieve trillingen en gedachten beïnvloeden een mens dus ook negatief. Dus zorg voor positieve trillingen.

Links water na het woord Liefde. Rechts water na het zeggen van het woord ik dood je. Het woord liefde geeft een mooie uitkristalisering. Ik dood je is een negatieve trilling en geeft een grillig beeld. Een mens bestaat uit 75 tot 85 procent uit water. Dus, negatieve trillingen ondermijnt ons, positieve trillingen heelt ons.


Links water na Japanse volksdansmuziek met een mooie structuur.
Rechts water na heavy metalmuziek met een grillige structuur.


Dus als we allemaal ons richten op Vrede, liefde en harmonie dan sturen we mooie goede trillingen uit die overslaan op andere mensen die ook weer onze positieve trillingen opnemen. Maak zo een zeer groot energieveld zodat de veroorzakers van geweld en oorlog daar niet meer tegen op kunnen en bakzeil moeten halen.

De zin in mijn studieboek Hogere Psychologie in de jaren 50 luidde 'Het onderbewustzijn is een heel groot opslaggebied waar ook alles van uw voorouders in opgeslagen zit, een arsenaal aan kennis, intuïtie, instincten, oerweten, en ideeën'.

Veel hiervan zit in je nieren opgeslagen. In de Chinese energieleer zit alles van je voorouders in het geheugen van de nieren, het element water. Water is een oer-energie, een basis-energie. De nieren nemen trillingen op, zorg dus voor goede positief ingestelde trillingen en vermijd dat je beïnvloed wordt door negatieve trillingen. Door allerlei trucs, medicaties, gif in vaccins, het wegnemen van je eigenwaarde, je ongelukkig voelen met je lichaam omdat dit er door reclame ingestampt wordt van te dik, rimpels, verouderde huid, laat je maag verkleinen, laat je vet wegzuigen, gebruik botox e.d. zorgen ze voor dat je een negatief zelfbeeld krijgt. Dus wordt eens wakker.

Verander. Zorg voor positieve trilling. Je hebt gezien dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om te veranderen. Bedenk, water is een oer-energie, een basis-energie.

Wij zijn niet machteloos.Lees ook:

Vitaminen, kruiden, mineralen VERBODEN, ILLEGAAL per 31/12/2009
video Nederlands ondertiteld


Invisibly Visible (Identifying Masonic Symbols)

Freemasons comes with chipping children

Plans to microchip every newborn

Rockefeller tegen filmmaker: ‘Chippen van bevolking is einddoel van de elite’


Campagne vrijmetselaars


I Hate My Body video


I hate my body video


Byron Katie video


Come Out of Denial video


Misverstanden over cholesterol. Wat te doen na een infarct.


Electronische controle voor kinderen vanaf de geboorte. Uw kinderen onder controle van de overheid

Kindermishandeling is meer dan slaan, het is ook...

Verontruste artsen en juristen: Kinderen sterven onnodig in Irak

Hyperactief? Ritalin Schandaal!


Source: http://www.jankraak-taichitao.nl

Sem comentários: