terça-feira, 8 de maio de 2007

Hoe de Bilderbergers Europa overnemen

07 Mei 2007
door Nexus

Voor de mensen die het nog niet opgevallen is, Er gebeuren de laatste jaren vreemde zaken rondom verkiezingen in Europa en andere landen. Veel mensen weten nog niet wat de Bilderbergers zijn, het is een club van steenrijke mensen, monarchen, regeringsleiders en aanstormend politiek “talent” die beetje bij beetje de democratie in Europa aan het ondermijnen zijn door steevast, volgens een strak geregisseerd plan, verkiezingen naar hun hand te zetten om zo uiteindelijk hun eigen agenda, die jaarlijks besproken wordt op een geheime locatie in besloten kring , uit te voeren.

Manier van aanpak:

Om überhaupt voet aan de grond te krijgen in een land is het noodzakelijk dat de een of andere groep, bij voorkeur een allochtone groep, in een kwaad daglicht gesteld wordt. Meestal wordt dit doel op een heel simpele manier bereikt. Geef ze geen werk waardoor ze niet in eigen onderhoud kunnen voorzien en zorg ervoor dat er relletjes uitbreken die breed uitgemeten worden op TV en in andere media. Waar noodzakelijk wordt het nieuws hier en daar geholpen getuige het volgende verslag van een Franse studente die enkele vreemde waarnemingen deed tijdens de onlusten in de Franse voorsteden.

Uitspraak van een Franse studente na de rellen in de Franse voorsteden in 2006;

“ Tijdens onze vredelievende demonstratie liepen wij tegen een cordon van veiligheidsagenten aan, wij wilden geen herrie en ontweken deze groep door een andere richting te kiezen, tot onze grote verbazing kwam uit een zijstraat een grote groep gemaskerde mannen bewapend met honkbalknuppels, molotovcocktails en andere wapens die rechtstreeks op de cordon veiligheidsagenten afliepen, hevige rellen waren het gevolg. De politie bleef maar aanrukken en niet alleen de herrieschoppers kregen ervan langs maar ook de demonstranten die een vredig protest in gedachten hadden. Waar kwamen deze relschoppers vandaan, waarom schreef de pers niet over deze terugkerende incidenten in de Franse voorsteden?

Het waren niet de studenten die auto’s in vuur en vlam zetten maar diezelfde mensen die ook tijdens de demonstraties herrie schopten, zij horen niet bij ons, wij weten niet wie zij zijn!” Wie zijn deze mensen, wie geeft opdracht om dit te doen?

Nu de eerste stappen gezet zijn, nu er een groep zwart gemaakt is kan de rest van het plan in werking treden.

Het verscherpen van identiteitscontroles, het neerhangen van camera’s door het hele land, het oppakken van mensen die weerstand bieden en de plannen doorhebben tot op zekere hoogte, het publiceren van opiniemakende stukken in kranten en het voortdurend beelden laten zien van de rellen, de publieke opinie slaat langzaam om naar haat jegens die relschoppende jeugd.

De volgende stap:

Laat op tv en in de kranten een man of vrouw zien die met daadkrachtige bewoordingen verteld dat hij of zij deze wantoestanden en burgelijke ongehoorzaamheid stevig zal aanpakken om de “goede burger” te beschermen tegen dit “tuig”.

De volgende stap:


Laat vlak voor de verkiezingen weten dat er gestemd zal worden met stemmachines die zoals wij allemaal weten ongrondwettelijk zijn daar iedere burger het grondwettelijke recht heeft zijn eigen stem geteld te zien, dat is met deze machines niet mogelijk. Bovendien is het een bewezen feit dat de stemmachines gemanipuleerd kunnen worden d.m.v. aparte software waarmee stemmen van de ene kandidaat makkelijk naar een andere kandidaat geloodst kunnen worden zonder dat dit achteraf nog meetbaar is, het programma vernietigd zichzelf nadat het haar werk gedaan heeft, na de laatste uitdraai is er niks meer terug te vinden van het gebruikte programma.

De volgende stap:

Win de verkiezingen nipt, zorg dat er of geen exitpolls mogen plaatsvinden of maak het instituut zwart dat de exitpolls uitvoert, noem ze onnauwkeurig, etc.

De verkiezingen zijn nu gewonnen, geef duidelijk aan dat je de juiste man op het juiste moment bent en vertel de bevolking dat je terreur hard gaat aanpakken, zelfs preventief als het nodig is. Vergeet vooral ook niet te vermelden dat je de Europese grondwet zoals voorgesteld niet accepteert maar dat je een betere, kortere versie zult aanbieden aan het Europese parlement.

Zo, ook Frankrijk is nu van de Bilderbergers en niemand die daar nog wat aan kan doen. Kat in het bakkie! Op naar het volgende land en de volgende stap in het grote plan!

Landen die Frankrijk voor zijn gegaan zijn; Nederland, na de dood op Fortuyn, onterecht wordt deze man keer op keer vergeleken met Wilders, hij zou rassenhaat bevorderen en alle moslims het land uit willen hebben, een onwaarheid die zovaak herhaald werd en nog steeds wordt in de media dat inmiddels het hele volk deze lezing gelooft. De moord op Pim Fortuyn echter is een van de grootste fouten geweest van de Bilderbergers, inmiddels is gebleken dat Pim niet door 1 type kogel om het leven is gekomen maar door twee verschillende kalibers, dat geeft te denken is het niet? Dit verhaal zal nog een staartje krijgen t.z.t.

Balkenende volgt vervolgens na de verkiezingen de weg die de VS hem aangeven. Versterk je strijdkrachten door jongeren te werven voor het leger, je ziet de spotjes dan ook dagelijks voorbijflitsen, bedenk eens hoeveel geld dit niet moet kosten!

Verscherp de controle op de burgers door overal camera’s neer te hangen, voer en nieuwe legitimatieplicht in en maak bepaalde groepen voortdurend zwart door ze in een kwaad daglicht te stellen waardoor rassenhaat en verdeling plaats zal vinden, een verdeelde natie is een handzame natie want ze snakken naar oplossingen die je vervolgens als premier kunt aandragen d.m.v. de eerder genoemde maatregelen. Het preventief vastleggen van jongeren op de foto omdat ze gewoon ergens staan, niks gedaan hebben, past binnen het plaatje dat de Bilderbergers met ons voor hebben, totale controle!

Voordat ik meer landen benoem die hetzelfde pad bewandeld hebben als Nederland en Frankrijk wil ik jullie ook nog even laten weten dat alle beoogde leiders voor hun verkiezing eerst op bezoek geweest zijn bij een vergadering van de Bilderbergers.

Het overnemen van een land gaat niet steeds op dezelfde wijze, soms is het ook mogelijk dat een premier zoals Verhofstad van België zonder slag of stoot toegeeft aan de verlangens van de Bilderbergers, een paar miljoen bijgeschreven op de bankrekening doet soms wonderen maar ook het uitzicht op een hoge positie binnen de vrijmetselarij na de regeringsperiode kan de eerlijkheid doen verslappen. In eigen land hebben wij Math Herben als voorbeeld, hij nam snel even het besluit met een paar andere tijdelijke leiders om de door Fortuyn gewraakte Joint Strike Fighter nog snel even als definitieve keuze te accepteren, hij werd daarna tot 33ste graad vrijmetselaar benoemt, een rang binnen de gelederen van het geheime genootschap dat zich de Bilderbergers noemt.

Duitsland is haast op dezelfde wijze slachtoffer geworden van de Bilderbergers, herinner je je de verkiezingen in Duitsland nog, Schroder en Merkel zij aan zij qua aantal stemmen, de partij van Schroder die de winst uitriep maar teruggefloten werd waarna Merkel het roer over nam?!

Engeland, ja, dat moge duidelijk zijn. Ook Tony Blair was te gast bij de Bilderbergers en werd vervolgens de nieuwe premier van Engeland en regeert nu al 10 jaar met hetzelfde politieke waanzinsplan als dat van de VS waar onderdrukking, oorlogszucht, beperken van de vrijheden onder het mom van bescherming de belangrijkste factoren zijn voor het beleid.

Zelf kan ik het maar moeilijk bevatten dat zoveel mensen niet doorhebben welk spel er gespeeld wordt. Je ziet overal dezelfde retoriek verschijnen als de Bilderbergers het overgenomen hebben, dezelfde maatregels die getroffen worden, dezelfde afkeur en verwerping van iedereen en alles die voor echte vrijheid zijn.

Het jongste voorbeeld in Nederland is toch wel het optreden van Maxime Verhagen m.b.t. de komst van een minister uit Palestina, hij noemde de man een terrorist en verbood hem Nederland te betreden. Komt erg bekend voor deze methodiek, lijkt sterk op het Amerikaanse, Engelse, Duitse, Belgische en Israëlische buitenland beleid. Neen, geef mij dan Van Agt, die durft tenminste nog te zeggen wat hij echt denkt. Een volk dat al jarenlang bezet wordt en onderdrukt door een agressieve staat als Israël mag niet als terroristen neergezet worden maar eerder als verzetsstrijders.

Dit is een korte samenvatting van de zaken die zoal gebeuren rondom ons zonder dat de mensen het door hebben.

Wordt wakker want nog even en Europa is een vazalstaat van de VS onder de bezielende leiding van de zionisten uit Israël. Zij weten hoe ze een volk kunnen onderdrukken, ze doen het immers al meer dan 50 jaar. Ik maak mij grote zorgen en ik sta hierin niet alleen!

Source: http://argusoog.punt.nl

Sem comentários: