quinta-feira, 17 de maio de 2007

The Secret en de Wet van Aantrekking

Door Lilian Ferru
15 Mei 2007

“Er bestaat en eeuwenoud geheim. Het werd gezocht en gevonden en is weer verloren. Het is gestolen voor heel veel geld. Tot nu toe was de kennis van dit Geheim, ‘The Secret’, voorbehouden aan een kleine kring van ingewijden.”


Het ‘Geheim van The Secret’ is altijd openbaar en toegankelijk geweest en van diefstal is al helemaal geen sprake. Waar is de onderbouwing? Als er een kring van ingewijden bestaat, dan behoor ik daarbij, al ben ik ook maar een gewoon mens. Het is een kwestie van af en toe een boek lezen. Begrijp me niet verkeerd, geen slecht woord over ‘The Secret’. Ik heb alleen niets nieuws ontdekt, hoewel het boek me een nieuwe boost heeft gegeven. Bewust en onbewust heb ik mijn hele leven al gebruik gemaakt van de Universele Wet. Lang voor het verschijnen van ‘The Secret’ is het al wetenschappelijk bewezen dat iedereen wonderen kan verrichten. Probleem is alleen dat we dit soort dingen wel eens vergeten. Plotseling zit je toch weer in de achtbaan en creëer je ongewenste toestanden. Het is gewoon balen als het doemscenario dat je bij elkaar hebt gefantaseerd zich daadwerkelijk manifesteert. Je weet dat negativiteit en onvrede alleen maar meer van hetzelfde genereert. Je bent alleen nog niet zover om de knop voor eens en altijd om te draaien.


Klik op het pijltje om The Secret te bekijken.

Prime Times Productions - The Secret


The Secret en de Bijbel
Wat ‘The Secret’ vertelt, is ons eeuwen geleden al ingeprent en dat ontkennen de auteurs ook niet. Laten we beginnen met de Bijbel. Volgens de Bijbel zijn we geschapen naar het evenbeeld van niemand minder dan God. Er staat: “toen zei God, laten we mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. God schiep de mens als evenbeeld van zichzelf,” (Genesis 1:26). Even buiten beschouwing gelaten wie ‘ons’ is, kunnen we uit dit citaat concluderen dat de mens deel heeft aan de Goddelijke natuur. Wij zijn dus Minigoden en kunnen scheppen wat we willen. Maar hoe doe je dat?

Hier brengt de Bijbel weer uitkomst met het evangelie van Johannes: ‘In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord vlees geworden’, (Joh. 1:1). Zover de Bijbel, want nu hebben we ‘The Secret’. We hadden ‘Einstein’, ‘the Science of Mind’, en ‘A Course in Miracles’. En laten we voor al Louise L. Haye, Fritjof Capra, Rupert Scheldrake en Ernest Holmes niet vergeten. Nu zijn het de populaire boeken van de Barbel Mor, Ervin Laszlo, Lynne Mc Taggart en natuurlijk ‘The Secret’.

Mind over Matter

Alles op een hoop geveegd, gaat het om de intentie en de kracht van het denken. De Wet van Aantrekking is helemaal niet zo bijzonder. Hij valt net als alle andere Wetten onder die ene allesomvattende Neutrale Wet. Je kunt het ook vertalen als de Universele Intelligentie, het Alom Aanwezige Principe, de Bron of de Ik Ben Aanwezigheid. Welke naam je er ook aan geeft, het zichtbare alsook het onzichtbare universum is het resultaat van ‘the mind’. Hij sprak en het gebeurde. Het Woord zet de Wet in beweging met de Schepping als resultaat. Dat klinkt misschien moeilijker dan het is en toch is het dat niet.

Voordat het Spiritueel Café bestond, was er alleen de gedachte. Voordat iets ontstaat, moet je er eerst aan gedacht hebben en denken doe je in woorden. Dit is de kern van creatie. Het Woord is de oorzaak van alles dat bestaat. Wil je echt uitzenden wat je wilt, dan moet je bij wijze van spreken het gevoel hebben dat je op een stroomkabel staat. Alles in jou moeten jubelen: ‘Ja, dat is wat ik wil!!!” Het is belangrijk dat wat je denkt, je ook voelt. Volgens Lynne Mc Taggart plug je dan in op het Nulpuntveld. Volgens ‘The Secret’ zet je de Wet van Aantrekking in werking, en volgens weer anderen oogst je wat je zaait.

Niets is zo simpel als een parkeerplaats reserveren. Hoe druk het ook in de stad is, ik zit nooit verlegen om een parkeerplaats. Voordat ik me in het centrum begeef, gebied ik dat de perfecte plek voor mij is gereserveerd. Ik weet het gewoon zeker, ik voel het in elke vezel. Ik dank bij voorbaat. En al is het spitsuur op zaterdag, er rijdt altijd net iemand weg. Met dit simpele voorbeeld kan iedereen de proef op de som en nemen en zijn eigen wonderen creëren.

De reflectie van je innerlijke wereld

Alles wat we manifesteren is voorafgegaan door de gedachten. Door jezelf te focussen op de juiste gedachten die overeenstemmen met jouw dromen, wensen en verlangens zend je de energie uit die hierbij past. We leven in een wereld waarin alles en iedereen verbonden is door energie. Door het uitzenden van gedachten en vibraties, die overeenkomen met jouw werkelijke staat van zijn, gebaseerd op liefde, plezier, vrede, welzijn en geluk, creëer je het leven van je dromen.

De Wet

Ik reed een keer met de auto tijdens het spitsuur Amsterdam uit. De vriendin naast me beklaagde zich bij voorbaat over de eindeloze files waar we ongetwijfeld in terecht zouden komen. Kort legde ik de principes van de Wet uit en ik wilde het meteen bewijzen. Hardop zei ik dat we ongehinderd konden doorrijden. Ik stelde me voor hoe we zonder obstakels thuis zouden komen. In het volste vertrouwen draaide ik de autoweg op en liet me niet afleiden door de realiteit. Ondanks de enorme drukte kwamen we binnen de kortst mogelijke tijd in Heerlen aan. Mijn vriendin was niet overtuigd, zij zag het als toeval, maar voor mij was het de Wet in werking.
Ik heb het hier over de Ene Neutrale Wet die de basis vormt van alle andere Universele Wetten. Waar het om gaat is dat je het leven naar je hand kunt zetten als jij je maar een beetje inspanning getroost door je gedachten en emoties te trainen. Wonderen hoeven niet groots te zijn, ze laten zich in de dingen van alledag zien. Ik begin altijd klein, die miljoenen komen later wel. Voordat ik naar de videotheek ga, geef ik opdracht welke film ik wil zien. Al kom ik tegen sluitingstijd, dat wat ik heb besteld, ligt op mij te wachten. Als ik extra geld nodig heb, visualiseer ik de Hoorn des Overvloed. Ik stel me voor hoe rijkdom zich in mijn leven manifesteert. Ik voel me dankbaar voor alles wat er is. Danken en eren is een geweldige manier om de Wet van Aantrekking te activeren. De kosmos reageert steeds op miraculeuze wijze en voorziet me van alles wat ik nodig heb. Keer op keer sta ik versteld over hoe een opdracht, in volle overtuiging uitgesproken, tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Als je voelt wat je wilt, dan kan het universum niet anders dan reageren. Ook dat is een Wet!

E=MC2

Als je iets wilt worden, moet je doen alsof je het al bent. ‘Alles wat ik nodig heb, komt nu naar mij toe’, is een krachtige affirmatie die een hoop werk bespaart. Wie succesvol wil zijn, moet het succes al doorleefd hebben. Wie gelukkig wil zijn, moet trillen van geluk en veel glimlachen. Wie een parkeerplaats wil, moet ervan overtuigd zijn dat die plek vrij is. We leven in een intelligent universum dat op onze mentale staat reageert. Het is een fantastische gedachte dat we ons leven kunnen beïnvloeden door de Wet in werking te zetten en zo onze eigen wonderen te creëren. Gedachtekracht is beweging van bewustzijn, daar komt trilling uit voort en trilling is energie. Het is wetenschappelijk bewezen dat energie met materie verwisselbaar is. De revolutionaire vergelijking van Einstein E=MC2, betekent in essentie dat energie en massa een en hetzelfde zijn.

Bosonen

Atoomgeleerde Danah Zonhar onderzocht lang voor het verschijnen van ‘The Secret’ de relatie tussen bewustzijn en materie. Haar kwantumvisie is gebaseerd op een eenheidstoestand die het Bose-Einsteincondensaat wordt genoemd. Omdat kleine deeltjes atomen (bosonen) bij afkoeling hun eigen energietoestand behouden, gedragen deze deeltjes zich vergelijkbaar met materie. Volgens Zohar is het kwantumveld tussen de kleinste atoomdeeltjes dé plek waar God woont en waar geest en materie met elkaar in interactie zijn. Dit Veld wordt ook wel het Nulpuntveld genoemd. Zohar concludeert na tal van experimenten dat onze intenties een direct effect hebben op de materie. Met andere woorden: ieder mens creëert zijn eigen realiteit. Of: wat je denkt, wordt uiteindelijk manifest. ‘The Secret’ bevestigt dit. We zijn magneten, uitzendmasten, die aantrekken wat we in gedachte uitstralen. ‘The Secret’ mag dan in een populair verteerbaar verhaal zijn gegoten, het is een positieve impuls voor het collectieve bewustzijn. Als iedereen vanuit een geluksgevoel de wereld benaderd dan kunnen we de kwantumsprong maken.

Behalve dat we het Licht versterken, creëren we voor het hoogste goed van allen. Dat brengt ons naar een nieuwe dimensie, waar het scheppingsproces in volle gang is.

Wonderen

Wonderen kunnen niet worden verricht in een sfeer van twijfel en angst. Het is belangrijk dat je jezelf herinnert dat de Universele Intelligentie altijd aan het werk is om te manifesteren. Of je het gelooft of niet, de Wet is volledig neutraal. Alles wat je er in plant, komt er ook weer uit, net zoals zaadjes in een tuin. Daar is ondertussen genoeg literatuur over verschenen. Als je een wens hebt die je wilt manifesteren, concentreer je, stel je focus in, spreek je uit en laat los. Zeg bij voorbaat dank en ga niet op resultaat wachten. Accepteer dat het er al is en voel met elke vezel dat het gewenste in vervulling is gegaan. Kortom: geef opdracht en heb vertrouwen dat de bestelling is geplaatst. ‘The Secret’ is oude wijn in nieuwe zakken, maar wel iets dat je aandacht verdient. Je hoeft de oude geschriften niet door te spitten. ‘The Secret’ is een hap klare brok, dat gemakkelijk verteert en je toch aan denken zet, of op z’n minst inspireert. O ja, ik was het bijna vergeten…hoe moet het ook al weer?

De Wet van Aantrekking

Wie een beetje slim is neemt de goede raad ter harte en richt zijn aandacht uitsluitend op wat hij of zij wil bereiken. Wie afdwaalt en zich toch ergert, genereert meer van het zelfde. Dat is ook de reden waarom niet elke bestelling wordt gehonoreerd. Twijfel is funest. De kwantumfysica mag dan een relatief nieuwe wetenschap zijn, in Oude Testament staat het verhaal van Job. Hij reikte toen al de Sleutel aan: “Gij zult een gebed aan Hem richten en Hij zal U horen. Gij zult iets gebieden en het zal aan U gegeven worden.” Of met de woorden van Jezus: ‘Overeenkomstig uw geloof zal het u gegeven worden.’

Jouw leven is het resultaat van wat je in het verleden hebt gedacht. Alles begint met een idee en krijgt vervolgens vorm in de werkelijkheid. Zodra dat tot je doordringt, liggen wensen binnen handbereik. Wie met de Wet van Aantrekking wil werken, moet dus niet vragen of bedelen, maar bevelen en geloven. Dat staat jammer genoeg niet in ‘The Secret’. Het is meer dan ‘mind over matter.’ De menselijke geest kan tot het Kosmisch Bewustzijn doordringen en de realiteit veranderen. De principes zijn algemeen geldend. Wie in volle overtuiging een opdracht geeft, wetend en dankend dat het wordt uitgevoerd, kan vandaag zijn toekomst bepalen.

Ik ben rijk

Het gaat niet alleen om de Wet van Aantrekking en het gaat ook niet alleen om het vergaren van geld en rijkdom. Maar toch, voor de zekerheid heb ik de cheque van ‘The Secret’ ingevuld. Ik ben bescheiden: 16.2 miljoen euro. Voor de kosmos maakt het niet uit of het om één euro of om miljoenen gaat. Het is kwestie van de eigen overtuiging. ‘Ik ben rijk. Overvloed manifesteert zich in alle facetten van mijn bestaan. Ik beveel het en wel NU!

Met al dat geld op The Universal Bank Account begin je toch te rekenen. De boerderij waar ik ben opgegroeid kopen en natuurlijk gronding verbouwen. Een nieuwe garderobe, een hippe MG, B cabriolet. Vakanties, mijn ouders en vrienden verrassen met een leuk geldbedrag en natuurlijk het Angelfonds vol laten lopen. Ik zie mijn handen het slot omdraaien van mijn nieuwe huis, landelijk gelegen in het groen. Ik ken elke meter, want hier heb ik als kind gespeeld. Nu alleen nog oom Guus overtuigen dat dit mij toebehoort, want ik grootste plannen. Och, ben je gek, dat regelt de kosmos wel. Think Big. Laat ik die 1 toch maar vervangen door een 2. Dat geeft meteen wat meer ruimte. 26.2 miljoen. Ja, laten we dat maar doen…

Richtlijnen:

Je creëert 100% je eigen realiteit.

Je huidige realiteit is het resultaat van je denken.

Je trekt aan waarop je je aandacht richt.

Iets 'niet' willen of ergens tegen vechten trekt juist datgene aan.

Om iets te zijn moet je het vooraf ervaren.

Iets veranderen doe je door je denken aan te passen.

Je gevoel is een navigatiesysteem.

Wat goed voelt, is goed voor jou. Wat niet goed voelt, niet.

Alles wat je wenst is in de richting van wat goed voelt.

Je bent volledig vrij. Je bent waardevol. Je bent perfect.


Stappen

De eerste stap is vragen.

Dit doe je constant. Wanneer je tv kijkt, de krant leest, nadenkt, ergens over praat, elk moment verzend je uit waarop je je aandacht richt. De essentie ervan wordt vervolgens aangetrokken als realiteit door de Wet van Aantrekking. Besteed je aandacht aan wat je niet wenst, dan trek je dat ook aan. Je kunt niet tegen iets vechten, zonder er aandacht aan te besteden.

De tweede stap is vertrouwen krijgen.

Dit is niet jouw werk. Het universum geeft je alles waarom je vraagt en bewaart dat in een soort van niet-fysieke opslagplaats, totdat je het hebt binnengelaten. Dit geldt voor ervaringen, spullen en relaties. Alles wat je ooit hebt gewenst, is daar opgeslagen. Zonder het vertrouwen dat dit het geval is, wordt stap drie heel lastig. Je moet vertrouwen hebben.

De derde stap is binnenlaten.

Wat je hebt gewenst ook daadwerkelijk aantrekken als realiteit doe je door te voelen, te leven, alsof je al hebt wat je wenst. De Wet van Aantrekkingskracht geeft je precies waarom je vraagt. Dus ervaar je een gemis, dan is dat wat je krijgt. Je dient dus werkelijk te voelen alsof je al hebt wat je wenst.


Bron: The Secret, Rhonda Byrne, Licht op genezing, Ernest Holmes, Kosmische visie, Ervin Lazlo, Wonderen creëren, Carolyn Miller. De Bijbel: Genesis, het evangelie van Johannes en Job. Magazine Ode, artikel over Danah Zohar, mei 2005. Het Veld en het Intentie Experiment, Lynne Mc Taggart,

Geschreven door Lilian Ferru van het
Spritueel Cafe Heerlen.


Source: http://argusoog.punt.nl

Sem comentários: